1978 yılındaydı… TKP tarihinde önemli bir muhalefetin ilk soluk alışları duyulmaya başlanmıştı. 1978 yılındaki soluk sesleri TKP için çok önemliydi. Dönemin devrimci nesnelliği içerisinde, bu örgüt neredeyse üzerine ölü toprağı atılmış durumda idi. İngiltere’den gelen bir rüzgâr, bu ölü toprağının üzerinde şöyle bir esti. Bu esinti, kaçınılmaz olarak önem kazandı. “İngiltere”nin kendisi değil, bu esinti...