Tarımda kapitalist gelişim ve kırlarda toplumsal süreçlere dair analizlerde kimi boşlukların varlığından söz edilebilir. Bu boşluklar siyasi üretim ve müdahalelerde kimi sınırlamalara yol açabilmektedir. Boşluğa yol açan nedenleri iki olgu üzerinde yoğunlaştırmak mümkün. İlki, Türkiye’de tarımdaki kapitalist gelişmenin teorideki klasik modele uymaması. Bu durum, konuyla ilgili analizleri deneyimlerin ortaya çıkarabildiklerine ertelemiş ve böylelikle konjonktürel gelişmelere...
Bu yazıda, Türkiye’de yaşanmakta olan kriz sürecinde bir kriz dinamiği olarak Kürt devrimci hareketinin yerini ana hatlarıyla ele almaya çalışacağım. Ardından bazı çevrelerin bu harekete bakışma kısa bir değinme ve bu çerçevede bir eleştiri denemesi gelecek. Açıkça görüleni ifade etmekle başlanabilir. KDH, Türkiye’de yaşanmakta olan kriz ile başta siyasal, ekonomik ve ideolojik olmak üzere birçok...
Ülkemizde sol çevrelerin gündemine 80’li yılların ortalarında giren bir tartışma bugün, yaşanan son ekonomik kriz sonrası yeniden güncellik kazandı: Kriz dinamikleri üçüncü sektör diye de adlandırılan hizmetler sektörünü nasıl etkiledi, bu sektörde yer alan çeşitli meslek gruplarına üye olanların değişen ekonomik göstergeler sonrası yeni sınıfsal konumları nedir ve en önemlisi bu sektörün kriz sonrası giderek...
Bu yıl Şubat ayında gösterilen bir film bütün sol çevrelerde tartışmalara, dergilerde ve gazetelerde eleştiri yazılarına konu oldu. Avrupa ülkelerinde başarılı bir edebiyat uyarlaması olmaktan öteye gidemeyen bu film Türkiye’de, edebiyat-sinema ilişkisi gibi tartışmaları aşarak politik ve tarihsel boyutlarda ele alındı. Kapitalizmin yüzyılımızın başlarındaki görünümünü ve vahşi sömürüyü hatırlatmanın ne tür tartışmalar açacağını göstermek… Germinal...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×