Kurtuluş, Kuruluş ve İki Savaş Sürecinde Türk Dış Politikasında SSCB Boyutu

Engin Solakoğlu Kurtuluş Savaşı dönemi Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin aslında neredeyse iki yüzyıl süren çöküşüne nokta koymuştu. Çöküş süreci boyunca Osmanlı Devleti’ni yönetenlerin aradıkları çıkış yolları bir zamanlar bulunduğu bölgenin ve hatta ötesinin yazgısına etki yapabilecek güce erişmiş olan imparatorluğun sonunu engellemedi ama gelecekte olacaklar bakımından hiç kuşkusuz belirleyici oldu.  Milliyetçilik bunlardan biriydi. Osmanlı’nın…

Devamı...