TKP MK Toplandı

Basın Açıklaması

25 Şubat 2002

 

19 Mart’ta ABD Başkan Yardımcısı geliyor: Yankee Go Home!..

Kolombiya FARC güçleri ile dayanışma…

Nazım Hikmet’in “telifi” olmaz…

Parti Tüzüğünü yeniliyoruz…

TKP Merkez Komitesi 24 Şubat 2002 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısının ardından kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görmüştür.

17 Mart’ta Miting: Cheney Defol!

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in 19 Mart Salı günü ülkemize geleceği açıklanmış bulunuyor. Bölgemizdeki savaş hazırlıklarını hızlandıracağı açık olan bu ziyaret dolayısıyla, TKP, ABD emperyalizminin kanlı planlarının karşısına çıkmayı görev bilmektedir.

TKP, ülkemizin komşu Irak’a yönelik maceralara sokulmasını engellemek için mücadeleyi yükseltekcektir. ABD emperyalizmi topraklarımızdan kovulmalıdır. Türkiye komşularının cellatlığına soyunmak yerine, acılı yoksul halklara dayanışma ve dostluk elini uzatmalıdır.

TKP MK, 17 Mart’ta Ankara’da savaşa karşı bir protesto mitingi düzenleme kararı almıştır. 17 Mart’ta barıştan, halkların kardeşliğinden, ülkemizin bağımsızlığından yana yurtsever emekçi ve aydınlar Ankara’da buluşacak.

Kolombiya FARC güçleri ile dayanışma…

ABD emperyalizmi, saldırganlığını dünyamızın bir diğer ucunda, Kolombiya’da da sergiliyor. Hükümet güçleri ile devrimci gerillalar arasındaki görüşmeler kesilmiş ve hükümet güçleri, ABD’li subayların komutası altında devrimci FARC gerillalarının kontrolündeki bölgeye girmiş bulunuyor. Kolombiya halkı yerli gericilik ve emperyalizme karşı cesur bir direniş sergilemektedir.

TKP, saldırıların durdurulmasını, görüşmelere yeniden başlanmasını savunmakta, Kolombiya emekçi halkı ve devrimci FARC ile dayanışma içinde olduğunu ilan etmektedir.

Nazım’ın “telifi” olmaz

TKP, komünist şair Nazım Hikmet’in yayın hakkının Yapı Kredi Yayınları tarafından satın alınmasını, ülkemiz emekçilerine ve aydınlarına, solun değerlerine ve Nazım’ın sanatsal ve siyasal mirasına yönelik çirkin bir saldırı olarak görmektedir. Yaşamını kapitalizme karşı mücadeleye adayan şairin eserine bir tekelin kendi adını taşıyan yan kuruluşunun el koyması, Nazım’ın siyasal kimliğinden ayrıştırmayı, komünistliğini önemsizleştirmeyi hedef alan kampanyaların son halkası olmuştur.

TKP bu gaspı reddetmekte ve karşısına dikilmektedir. Bu amaçlar bir Nazım Hikmet seçkisi doğrudan parti tarafından yayınlanmıştır. Seçki, Türkiye aydınının karanlık tekelin saldırısına yanıtını temsil etmektedir.

Tüzüğümüzü yeniliyoruz

Son aylar Partimizin, en hızlı büyüdüğü, yaygınlaştığı dönem olmuştur. Her yaştan emekçi ve aydının Parti saflarında yerlerini almaları hız kazanmaktadır. Bunun ötesinde, Türkiye solunun farklı gelenek ve deneyimlerinden gelen kadrolarda da TKP’ye yöneliş yaşanmaktadır. TKP; ülkemizde solun ve işçi sınıfının yeni bir yükselişine imza atmaya somut olarak hazırlanmaktadır.

Merkez Komitesi, gerek buluştuğu sınıf dinamikleriyle gerekse çeşitli kadro katılımıyla güçlenen Partimizde, iç işleyişin bu gelişmelerle uyumlu biçimde yenilenmesi gerektiği kanısına varmış, bu doğrultuda Tüzük Konferansı çalışmalarını başlatmıştır.

TKP yeni tüzüğüyle daha güçlü, daha disiplinli, daha kapsayıcı olacaktır.