Büyük Ekim Devrimi’nden öğrenmeye devam ediyoruz. Aradan yüz yılı aşkın zaman geçmesine, Ekim Devrimi’nin doğrudan ürünü, mirasçısı olan Sovyetler Birliği’nde kapitalizme geri dönüşün bile otuz yılı aşmasına karşın, devrim stratejisini ilgilendiren bütün akıl yürütmelerin yolu 1917 Rusya’sından geçiyor. Bu kadarı bile kapitalist restorasyonun Leninizm için yenilgi anlamına gelmediğini göstermez mi? Kuşkusuz kimse tartışırken Bolşevik deneyimi...
1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin akabinde, siyasal alanda ulusal ölçek artık bir belirleyen haline gelmişti. 1789’da gerçekleşen ihtilalle soyluların ya da kralların tamamen ortadan kalktığı bir süreç yaşanıyordu. Bu aynı zamanda bir kopuşu da tarif ediyordu. Eski deyimiyle İhtilal-i Kebir yani büyük devrim olarak tarif edilen Fransız İhtilali ile artık devletleri tanımlayan şey dinleri değil,...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütürken tutuklanan Gültan Kışanak, geçtiğimiz Eylül ayında “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” isminde bir kitap yayınladı. Ağustos 2017 ve Şubat 2018 aralığında yazılan kitap, bu dönemde cezaevinde bulunan, yerel siyasette yer alan yahut milletvekilliği görevini yürüten kadınların anlatılarına dayanıyor. Kendisi de halen cezaevinde olan Kışanak, tutuklu bulunan 21 Kürt kadınına mektup aracılığıyla...