Sponsorluk kavramına tarihsel olarak bakıldığında, ilk emarelerin Roma dönemlerine kadar gittiği gözlenir. Kavram; ilk dönemlerden bugüne değişik bir boyut kazanmış, günümüzdeki anlamı ile kullanımı ise son derece yaygın bir niteliğe erişmiştir. Bu yaygınlık, kapitalizmin bir dünya sistemi haline gelmesi ile orantılı ilerlemiştir. Kapitalizme içkin bir dil ile söylersek, şirketlerin, firmaların marka bilinirliğini arttırmak, kazan-kazan ortaklığı...
Onun için böyle söyleyebilir miyiz? Başlıktaki Latince ‘Nil satis nisi optimum’deyişi, Zeljko Obradoviç için denmemiş olsa da, onu iyi tanımlayabilen bir saptamayı içeriyor. Tüm zamanların belki de en gözde antrenörü olmakla birlikte, yoğun bir piyasa tahakkümüne maruz kalmış, basketbolun en önemli sportif simalarından birisi haline dönüşmüş olan Obradoviç, artık basketbol denildiğinde ilk akla gelenlerin, hiç...