ah büyük tarla, ah büyük deniz, ah büyük çalgı, bil! senin en son alacağın biçimin sabırlı yontucusuyuz *     Kente dair girişilecek tüm tarih yazımı denemeleri, doğal olarak, bir tanımlama çabasını da beraberinde getirecektir. Bu tanım, tarih boyunca kente atfedilen işlevler tarafından belirlendiği için sürekli değişmek durumunda. İnsanlık tarihinde kentsel yerleşimlerin doğuşundan günümüze...
    Üç anayasa ortasında büyüdün; Biri akasya Biri gül Biri zakkum.* Anayasalar gibi zor metinlerin değerlendirmesinde belki de en sık karşılaşılan sorun, bu metinlerin yazıldığı dönem ve tüm anayasa tarihi içerisinde oturduğu yerin çoğu zaman anlaşılamamasıdır. Bunların anlaşılabilmesini sağlayacak bir yöntemle değil de seçmeci bir bakış açısıyla konuya yaklaşıldığında, temelsiz tezlerin ortaya atılması da kolaylaşmış...