1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin akabinde, siyasal alanda ulusal ölçek artık bir belirleyen haline gelmişti. 1789’da gerçekleşen ihtilalle soyluların ya da kralların tamamen ortadan kalktığı bir süreç yaşanıyordu. Bu aynı zamanda bir kopuşu da tarif ediyordu. Eski deyimiyle İhtilal-i Kebir yani büyük devrim olarak tarif edilen Fransız İhtilali ile artık devletleri tanımlayan şey dinleri değil,...
Ters yüz edilmiş, unutulmuş bir tarih söz konusudur Tarihini bilmeyen, onu kendine göre yorumlayan bir entelektüel hareketin başarı şansı yoktur. Memed Uzun Modern anlamda ulus kavramının tarih sahnesine çıkışı, burjuvazi kavramı ile eş zamanlıdır. Bu dönem aynı zamanda tarih sahnesine işçi sınıfının da çıktığı dönemdir. Ulus, burjuva, işçi sınıfı gibi kavramlar modern zamanların eş zamanlı...