9 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul’da toplanan Yurtseverler Kurultayı’nın ardından yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz… Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe’nin çağrısıyla toplanan Yurtseverler Kurultayı’nda bir araya gelen işçiler, emekçiler, aydınlar, her yaş ve meslekten emperyalizm karşıtları, a) Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı emekçi sınıfların ortak mücadelesinin ertelenemeyeceğini, bu mücadelenin ilkeli, kararlı ve cesur bir biçimde geniş toplumsal kesimlere mal...