Yurtseverler Kurultayı’ndan Kamuoyuna Açıklama

9 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul’da toplanan Yurtseverler Kurultayı’nın ardından yapılan açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz…

Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe’nin çağrısıyla toplanan Yurtseverler Kurultayı’nda bir araya gelen işçiler, emekçiler, aydınlar, her yaş ve meslekten emperyalizm karşıtları,

a) Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı emekçi sınıfların ortak mücadelesinin ertelenemeyeceğini, bu mücadelenin ilkeli, kararlı ve cesur bir biçimde geniş toplumsal kesimlere mal edilmesi gerektiğini saptar ve bu mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarını,

b) Ülkemiz kaynaklarının emperyalist ülkeler ve uluslararası tekeller tarafından talan edilmesine neden olan neo-liberal piyasa ekonomisine, onun kurumlarına ve özelleştirme uygulamalarına karşı daha etkili bir direnç örgütleyeceklerini,

c) Avrupa Birliği’nin halkımızın önüne bir “refah, uygarlık ve demokrasi” projesi olarak konularak, ülkemizin bağımlılığının pekiştirilmesine ve egemenliğin emperyalistlere bütünüyle devredilmesine izin verilmeyeceğini,

d) Batılı ülkelerle pazarlığa oturan ama yeri geldiğinde en azgın emperyalist projelere ortak olan, emekçi sınıflara düşmanlıktan asla vazgeçmeyen, halkların kardeşliğine sürekli engel olmaya çalışan, piyasa ekonomisine övgüler düzen milliyetçi güçlerin “ulusal çıkarlar” aldatmacasının teşhir edileceğini,

e) Türk ve Kürtlerin bu topraklarda yaşayan diğer halklarla birlikte ortak bir kurtuluştan başka çıkış yoluna sahip olmadığını, bu ortaklığın ancak emperyalizme karşı mücadelede sağlanabileceğini; Kürtlerin çözümü dış güçlerden beklemesinde esas sorumluluğunun onu emperyalist güçlere iten Türk egemenlerinde olmasından hareketle, her tür liberal, milliyetçi, inkarcı ve imhacı politikanın alternatifinin emekçi sınıfların kurtuluşu temelinde ortak bir mücadelenin ürünü olacağını,

f) Kıbrıs’ta emperyalist ülkelerin bölme oyununa ve Türk-Yunan gericiliğinin kışkırtmalarına karşı bağımsız bir Kıbrıs hedefini savunacaklarını, Kıbrıslıların ortak devlet mücadelesine yardımcı olacaklarını ve Kıbrıs’ın bütün yabancı asker ve üslerden arındırılmasını talep ettiklerini,

g) Irak’taki işgale karşı direnen yurtsever güçlerin insanlığa tarihsel bir hizmette bulunduklarını ve her tür dayanışmayı hak ettiğini; Irak’taki kukla hükümetin Iraklıları hiçbir temsil yetkisinin olmadığını, Irak’ta yeni siyasal yapının oluşturulması için ön koşulun işgalcilerin ülkeyi derhal ve koşulsuz terk etmeleri olduğunu; Türkiye’nin Irak’taki işgalci güçlerle ekonomik, siyasi ve askeri alanda giderek gelişen işbirliğini kabul etmediklerini,

h) ABD, İsrail ve diğer emperyalist güçlerin İran’a dönük bir saldırı ya da işgal girişimine karşı İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını; Türkiye’nin böyle bir saldırganlığa herhangi bir biçimde katılmasına ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini,

i) Yurtseverlerin örgütlü gücünü artırmaya dönük çabaları bütün olanak ve araçları kullanarak yoğunlaştıracaklarını,

kamuoyuna ilan ederler.