Sosyalist Türkiye Partisi Genel Merkezi

BASIN AÇIKLAMASI

Sosyalist Türkiye Partisi (STP) kurucular tarafından İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuru ile 6 Kasım 1992 günü resmen kurulmuştur.

STP dünya sosyalizminin bugün geldiği uğrakta Türkiye’de kendini giderek daha fazla duyuran örgütlü sosyalist hareket boşluğunu doldurmak marksizm ve leninizmin teorik ve pratik birikimini Türkiye koşullarına aktararak zenginleştirmek ve sosyalist iktidarı Türkiye’nin gündemine sokmak amacıyla yola çıkmıştır.

STP önemli ve zorlu görevlerle karşı karşıya olduğunun bilincindedir. Ülkemizde yıllardır yaşanmakta olan depolitizasyon süreci sosyalist ülkelerde yaşanan olaylarla birlikte, sosyalist hareketin sürdürücüsü olan kadroları ve örgütlenmeleri dağıtmış, dağılmadıkları savında olanları tartışma salonlarına hapsetmiş, sosyalizme yönelen gençleri araçsız kılmıştır.

Oysa Türkiye kapitalizminin çözümsüzlükleri ve açmazları sosyalizmin gerçek bir almaşık olarak güç kazanmasına elverişli koşulları barındırmaktadır. Sorun düzene yönelik bilinçsiz ve kendiliğinden tepkilerle siyasal çalışmayı örgütlü mücadele kanallarında buluşturacak siyasal iradeyi sergileyebilmektedir. STP işte bu iradeye sahiptir.

STP’nin temel dayanağı ve ilkeleri marksizm-leninizmin teorik-pratik mirasındadır. Bu yönüyle partimizin başlıca görevlerinden biri ideolojik düzeyde olsun siyasal düzeyde olsun “sosyalizm” adına bu mirasa yöneltilen açık ya da örtük saldırılara karşı mücadele etmek olacaktır. STP ideolojik titizliği ve sosyalist iktidar hedefiyle bugün Türkiye’de kendini “sosyalist” olarak tanımlayan partilerden net çizgilerle ayrılmaktadır.

STP, Türkiye’de halen yerleşik siyasal ve ideolojik kalıpları veri alarak bunları içerden geliştirme ya da dönüştürme yönündeki çabaları son tahlilde düzenle bütünleştirici girişimler olarak değerlendirmektedir. Bu açıdan STP, mevcut ideolojik, siyasal, kültürel kalıplara karşı köktenci almaşıklar sunmayı ilke edinecektir. STP Türkiye sosyalist hareketinin belli bir geleneğinin ya da çizgisinin değil, hareketin bütününün mirasçısı olma iddiasıyla yola koyulmaktadır. Eğrileri ve doğrularıyla, Türkiye sosyalist hareketini oluşturan bütün çizgiler ve gelenekler, günümüz açısından anlamlı bir birikimi temsil etmektedirler. Bugün gerekli olan, sözü edilen birikimin ve deneyimin tek tek hepsinden farklı ama aynı zamanda hepsini birden kucaklayan bir bütün içinde buluşturulmasıdır. STP bu iddia ve kararlılıkla kurulmuştur.

STP, Türkiye’de sendikal-ekonomik mücadele sınırlarını aşan kapitalist sömürüyü örgütlü, sosyalist mücadeleyle tarihe gömmeye kararlı bütün işçilerin ve emekçilerin partisidir.

STP, kof tartışmalardan bıkan, kendilerini ve sosyalizme bakışlarını yenilemek isteyen bu amaçla yeni deneylere açık, genç, yaşlı, bütün sosyalist aydınları çatısı altında toplanmaya çağırmaktadır.

STP, hangi çizgi ve gelenekten gelirlerse gelsinler, partinin programını ve tüzüğünü benimseyen dışa açık, örgütlü, siyasal mücadele kanalları arayan bütün sosyalist kadroları bağrına basmaya hazırdır.

Sosyalist Türkiye’yi kurmak için yolumuz açık olsun!

SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ali Önder ÖNDEŞ (Genel Başkan)

1947 Manisa doğumlu. 1969’da TÖS 1970’lerde ise TÖB-DER yöneticiliği yaptı. 1979’da yayınlanan Sosyalist İktidar ve halen İktidar Gazetesi yazarı.

Kemal OKUYAN (Genel Başkan Yardımcısı) 1962 doğumlu. Siyasal yaşamına Genç Öncü’de başladı. 1979’dan sonra Sosyalist İktidar’da yer aldı. 1986’dan bu yana Gelenek’te Cemal Hekimoğlu imzasıyla yazıları yayınlanıyor. Basılmış bir kitabı var ve halen İktidar Gazetesi Yayın Kurulu’nda.

Uğur ÖZDEMİR (MYK üyesi)

1955 İstanbul doğumlu. Eski Taşkızak tersanesi işçisi. TİP Beykoz İlçe eski Başkanı. İktidar Gazetesi yazarı.

Metin ÇULHAOĞLU (MYK üyesi)

1947 Balıkesir doğumlu. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve TİP eski yöneticisi. Sosyalist İktidar ve Gelenek dergileri ile İktidar Gazetesi yazarı. Çeşitli gazetelerde makaleleri yayınlandı şimdiye kadar üç kitap çalışması var.

Süleyman BABA (MYK üyesi)

1962 doğumlu. Siyasal mücadeleye 1970’lerin sonunda Genç Öncü’de başladı. Daha sonra Sosyalist İktidar çevresinde yer aldı. 1986’dan bu yana Gelenek’te Harun Koçak adıyla yazıları yayınlanıyor.

Aydemir GÜLER (MYK üyesi)

1961 İstanbul doğumlu. 1986 yılından bu yana Gelenek Dergisi’nde Aydın Giritli adıyla yazıyor.

Işıtan GÜNDÜZ (MYK üyesi)

1946 Düzce doğumlu. l960’ların öğrenci hareketlerinde aktif rol aldı. 1975’ten sonra TİP’de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen yayıncılık yapıyor.

İsmail ÖZKAN

1948 doğumlu. TİP eski yöneticisi. Çeşitli sendikalarda çalıştı. DİSK’e bağlı Hür Cam-İş sendikasında eğitim sekreterliği yaptı. 1968’den bu yana sosyalist mücadelede yer aldı.

Cengiz GÜNDOĞDU

Uzun yıllar çeşitli edebiyat dergilerinde yazdı. Şu anda İnsancıl dergisinin yönetmenliğini yapıyor. İktidar Gazetesi’nin Yayın Kurulu üyesi. Deneme ve eleştiri dallarında birçok kitabı var.

Vahdettin ÖZKAN

Siyasal mücadeleye 1970’lerin sonunda Genç Öncü saflarında başladı. Cam ve turizm işkollarında çalıştı. Son genel seçimlerde İstanbul 4. Bölgeden bağımsız aday oldu.

Tunç TATOĞLU

1964 doğumlu. Siyaset Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı.

Ahmet Hamdi DİNLER

1937 İstanbul doğumlu. 1961-71 TİP’de çeşitli görevlerde bulundu. 1975 sonrası yeniden kurulan TİP’de yöneticilik ve bilim kurulu üyeliği yaptı. Bir kitabı ve çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı.

Murat SALMAN ER

1966 doğumlu. İktidar Gazetesi Yayın Kurulu üyesi.

Dilek TATOĞLU

1963 doğumlu. İktidar Gazetesi yazarlarından.

Ali DOĞAN

1962 İstanbul doğumlu. A.Ü. SBF eski Araştırma Görevlisi. Cumhuriyet gazetesi eski muhabirlerinden. 1986’da yayınlanmaya başlanan Gelenek Dergisinde Akın Dalman imzasıyla yazıyor.

Sedat CENGİZ

1962 doğumlu. Diş hekimliği yapıyor.

Halil HACIALİOĞLU

1965 doğumlu. Bir yayıncılık şirketinde yöneticilik yapıyor.