Türk dış politikası tarihi üzerine üretilen tezlerin çoğu, 1960’lı yılları bir arayış dönemi olarak tanımlar. Buna göre arayışın bir boyutu, ABD ile yaşanan kimi krizlerin etkisiyle dış politikada alternatif ilişkiler geliştirmek ve daha çok yönlü bir çizgi izlemektir. Nitekim 1960’lar Türk dış politikası denildiğinde ilk olarak İnönü’nün meşhur “yeni bir dünya kurulur Türkiye de o...
Brezilya’nın Porto Alegre kenti, ilk olarak ve en çok Dünya Sosyal Forumu (DSF) ile birlikte anıldı. DSF, emperyalizmin artan ekonomik, siyasi ve ideolojik saldırganlığına karşı yükselmesinden korkulan anti-emperyalist mücadelenin panzehiri bir “mücadele” modelinin, liberal solun başlıca beslenme kanalı haline gelen alternatif küreselleşmeciliğin üslerinden biri oldu. Ancak Porto Alegre’nin bir model olarak öne çıkartıldığı başka bir...
NATO ile ilgili bir yazıya doğrudan “NATO’ya karşı nasıl mücadele edilmesi gerekir” sorusuna yanıt arayarak başlamak uygun düşerdi. 1949’dan bugüne, yani yarım asırdan uzun süredir dünya kapitalizminin anti-komünist enternasyonali olma misyonunu üstlenen bir örgüte karşı mücadele etmek gerekir mi, sorusunu yanıtlamak gündemimize dahi girmemeliydi. Oysa bugün NATO, başta Avrupa solu olmak üzere, solun önemli bir...