Siyasi iktidarın sahiplerine diyoruz ki: Neye inanıp neye inanmayacağımıza siz karar veremezsiniz, Türkiye’yi dinsel kurallarla yönetilen bir ülkeye dönüştüremezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye’de insanların inançlarının gereğini yerine getirmelerinin, ibadetlerini istedikleri gibi yapmalarının önünde bir engel yoktur. Böyle engeller çıkarılmasına da izin vermeyiz. Öte yandan birilerinin inancı, bilime, hukuka, laiklik anlayışına ters ise ve bu herkese...
Yeni bir genel kurul dönemindeyiz. Ülkemizin hızla gericileştiği, emperyalizme ve sermayeye bağımlılığın derinleştiği, başkanlık ve anayasa tartışmalarının birbirine bağlandığı, kapımızda savaşın devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde TMMOB olarak giderek kan kaybediyoruz. Kamusal alanların sermayeye peşkeş çekilmesine, emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı yürüttüğümüz, işçi sınıfının kazanımları adına çok değerli olan mücadelemiz güç kaybediyor. Oda yönetimlerini...
KAPİTALİZM KADINLARA EŞİTLİK VAAT EDEBİLİR Mİ? Kadınların eşitlik mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Peki bir erkeğe mi eşit olmayı arıyoruz? Öyleyse hangi erkeğe; bir maden işçisine mi, patrona mı yoksa bir diktatöre mi? Yoksa erkekleri kendi hallerine bırakıp servet sahibi bir kadının mı eşiti olacağız? İstediğimiz bu değil! Kapitalizm türlü eşitsizliklerin üzerinde yükselirken, hiddetini, hırçınlığını da en...
Bundan 98 yıl önce bugün Rusya’da iktidara işçi sınıfı, emekçi halk el koydu. Dönüşüm sandık yoluyla gerçekleşmedi. İktidar fabrikalarda, sokakta, Birinci Dünya Savaşı’nın cephelerinde ve de cephe gerisinde kazanıldı. Yoksul halk kitleleri büyük kaynaklara sahip değildi. Başka ülkelerden yardım da almıyorlardı. Ama iktidara el koyacak kadar güçlüydüler. Güçleri, yaptıkları işin tarihsel meşruiyetine ve örgütlü olmalarına...
A. ULUSLARARASI DURUM 1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme eğilimi içine girmesidir. 2. Temelde üretimin toplumsal karakteri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasında çözümü olmayan çelişkinin sonucu ortaya çıkan ve aşırı üretim ile kâr oranlarının düşmesinden kaynaklanan son kriz, hem şiddet hem ölçek...