Gelenek’in bu sayısı geçtiğimiz aylarda Türkiye Komünist Partisi içinde meydana gelen ayrışmayı konu almak üzere Komünist Parti Merkez Komitesi tarafından hazırlandı. Dergimizin bu sayısının en önemli amacı parti içinde derin bir krize neden olan temel ayrıştırıcı dinamiği açımlamak ve sosyalizmin güncelliğinin ve gerekliliğinin altını kalınca çizdiğimiz bu dönemde, bir örgütsel form olarak komünist partinin güncel...
Otorite sahibi, önsel olarak güven duyulan bir merkezin varlığı… Kararların bir kez alındıktan sonra bütün parti örgüt ve üyeleri için bağlayıcı olması… Ne gerek var diye sorulabilir. Örneğin, Merkez Komite’nin otoritesi, güvenilirliği her defasında yeniden sınansın, yeniden kanıtlansın denebilir. Daha iyisi, Merkez Komite, atacağı her adımda partinin bütününün sesini dinlesin. Kararlar bağlayıcı olsun ama bu...
Gelenek, yaratılması sürdüğü sürece vardır.   Engels, Komünist Parti Manifestosu’nun 1890 tarihli Almanca baskısının önsözünde Manifesto’ya yayımlandığı dönemde neden “sosyalist manifesto” demediklerini kendilerini ütopik sosyalistlerden ayırma gayreti ile açıklıyor. Sosyalizm yerine komünizmi ön plana çıkarmalarının bir diğer nedeni, dönemin komünizm algısının, kaba da olsa işçi sınıfı hareketi arasında sosyalizm ile mukayese edildiğinde daha revaçta olmasıdır....
(Okur için zorunlu açıklama: 15 yıl önce yazılan ve Gelenek’in Kasım 1999 tarihli 61.sayısında yayınlanan bu yazının tekrar basılmasını isteme gerekçem, hâlâ güncelliğini koruyor ve bugünü kavrayıp anlamlandırmak açısından bir kıymet taşıyor olması değil; bunlarla birlikte, devam niteliğindeki yeni yazının bu “giriş” olmadan eksikli ve kimi açılardan yetersiz kalacak olmasıdır. Devam yazısı Gelenek’in bir sonraki...
Kapitalist gelişme yalnızca birtakım maddi olgulardan hareketle gözlenebilen ekonomik ve siyasi bir süreç değildir. Modern çağı yaratan ve sonrasında bu çağa damga vurmaya devam eden bir süreç olarak modernleşme kapitalizmle doğrudan ilişkilidir. Modernleşme, yaşantısıyla, dünyaya bakışıyla, ilişki ve davranışlarıyla kapitalizmin insanını yaratan bütünsel değişimdir. Bu bağlamda modernizm, elbette, aynı insanın siyasi ve ideolojik tavrını da...
Bir karşılaştırma denemesi: ‘60’lar ve günümüz Haziran Direnişi ile birlikte Türkiye’de siyasete dair yapılan belli başlı bütün yorumlarda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim en fazla Haziran direnişinin önemli unsurlarından biri olan gençliğe ilişkin yorumlarda kendini hissettirdi. Türkiye’de siyasetin tartışıldığı her mecrada istisnasız karşımıza çıkan, büyük bir özlem ve umutsuzlukla dillendirilen “Nerede o bizim zamanımızdaki...
A. ULUSLARARASI DURUM 1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme eğilimi içine girmesidir. 2. Temelde üretimin toplumsal karakteri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasında çözümü olmayan çelişkinin sonucu ortaya çıkan ve aşırı üretim ile kâr oranlarının düşmesinden kaynaklanan son kriz, hem şiddet hem ölçek...
RUSYA KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Ayağa kalkan sevgili yoldaşlar, Rusya Komünist İşçi Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü selamlar ve işçi sınıfının mücadelesinin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılmasında Komünist Parti’ye başarılar diler. Kapitalizmin genel krizi koşullarında, bütün biçimleriyle sınıf mücadelesinde açık bir yükseliş yaşandığı gözlemlenmektedir. Burjuvazi, işçi sınıfına ve komünist harekete yaptığı doğrudan baskıyı artırırken,...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×