Yeni klasik (new classical) burjuva iktisadının 1970’lerdeki öncülerinden Robert E. Lucas Jr. bir seferinde “Aklı başında iktisadi düşüncelere zararlı eğilimler arasında en baştan çıkartıcı ve kanımca en zehirli olanı, [gelir] dağılımına odaklananlardır.” demişti. Peki en “zehirlisi” gerçekten bu düşünceler mi? Gelir dağılımı ve dağılımdaki eşitsizlik tartışmaları kapitalizmin 2007-08 krizinden itibaren gündemden düşmeyen bir konu haline geldi....
1930’ların Büyük Bunalımı’ndan beri, merkez kapitalist ülkelerdeki düşük büyüme hızı, yükselen işsizlik ve eksik istihdam oranları ve düşük kapasite kullanımıyla karakterize edilen kalıcı durgunluk, hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Bu nedenle, ana-akım iktisat her ne kadar tutarlı bir analiz önermese de, nihayet, bu sayfaların uzun süredir üzerinde durulan konularından biri olan iktisadi durgunluk eğilimini dikkate...
Giriş 19. yüzyıl Fransa’sının toplumsal mücadeleler açısından bir laboratuvar işlevi gördüğü söylenir. Tarihsel kırılma anlarını ve bu kırılmaların toplumsal yaşantıdaki yansımalarını en belirgin şekliyle açığa vurur, hemen her karşıtlık ifadesini kısa süre sonra kurulacak barikat savaşlarında bulur, yeni bir sınıfın tarih sahnesine çıkışına beşiklik eder. Fransa’nın böylesi bir niteliğe kavuşmasında, birden çok etken olmakla birlikte,...
Komünist Parti, 8 Kasım 2014 tarihinde son oturumu gerçekleşen konferans süreci ile birlikte Sosyalizm Programı’nın sunuş metnini değişen ülke ve dünya nesnelliğinin ışığında yeniden kaleme aldı ve parti tüzüğünde değişiklikler yapılmasını karara bağladı. Hem dergimizin bu sayısının dosya konusu olan strateji tartışmaları ile yakından ilgisi hem de belge niteliği taşıması sebebiyle programımızın sunuş metnini siz...
Komünist Parti (KP), Ekim Devrimi’nin 97. yıldönümünü aydınlanma mücadelesini merkeze alarak büyük bir etkinlikle kutladı. 9 Kasım 2014’te Bostancı Gösteri Merkezi’nde toplanan binlerce partili ve dostlarımız, karanlığa boyun eğmeyeceklerini ve aydınlık bir ülkenin ancak sosyalizmle mümkün olduğunu hep bir ağızdan haykırdı. Uluslararası komünist hareketin temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte gericiliğin her türüne karşı verilecek mücadelenin tüm...