Sağlık sorunu ABD’nin en büyük sorunlarından birisidir. Bu konuda insanlar her gün ne anlama geldiği belirsiz, yoruma açık verilere boğulurlar. Basının kullandığı verilerin ana kaynağı ise ABD hükümetinin sağlık düzeyine yönelik çıkardığı raporlardır. Hükümet raporları basın aracılığıyla toplumu rahatça yönlendirebilmektedir. Amerikan hükümeti, ülkenin en önemli sağlık sorununun beyazlar ve siyahlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığını ve çözümün...
Geçtiğimiz ayın başında, Kore Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pyongyang’da çok sayıda ülkeden komünist parti ve sosyalist partilerin katıldığı bir uluslararası toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda 70 partinin imzalarıyla çıkartılan Pyongyang Deklarasyonu’nu aşağıda sunuyoruz. Bu metne geçtiğimiz günlerde Sosyalist Parti’nin yayın organlarında da yer verildi. Yayınlanan ile buradaki versiyon arasında kimisi önemli, kimisi önemsiz farklılıklar olduğu görülecektir....
Giriş I Bugün, bütün ilkeli komünistler ve gerçek anti-emperyalistler kapitalist emperyalist sistemin karşı-devrimci saldırılarına karşı duruyorlar. Kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıf hareketleri, ulusal kurtuluş hareketleri ve varlığını sürdüren sosyalist ülkeler şimdi çok daha darbelere açık ve yalıtılmış durumdalar. II Bolşevik Devrimi Sovyetler Birliği’nin ekonomik olarak çok daha güçlü kapitalist ülkelerce kuşatılmış olduğu bir zamanda sosyalist kuruluş...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×