ABD ile AB arasındaki rekabetin günümüzün en önemli çelişkisini oluşturduğunu savunanlar, AB’nin ABD ile liderlik mücadelesine girişmek için gereken iktisadi ve siyasi güç ve bütünlükten yoksun olduğunu göremiyor mu? AB’ye üyelik sürecinin Türkiye için bir çağdaşlaşma ve demokratikleşme süreci olduğunu düşünenler, bu süreçte emperyalist sömürünün giderek yoğunlaştığını ve “AB demokrasisi” denen şeyin halkın gerçek katılımını...
  Elinizdeki Gelenek’in yazıları hazırlanırken Türkiye bir kez daha askerlerle hükümet arasında bir çekişmeye sahne oluyordu. Avrupa’da Milli Görüş örgütlenmesi ve Türkiye’nin diplomatik temsilcilikleri arasındaki ilişki, 19 Mayıs’ın nasıl kutlanacağı, Avrupa Birliği sürecindeki yeni reform paketi ve özel olarak Kürtçe ile ilgili asker rezervleri, ABD’nin Türkiye’de yaratılan atmosferin tersine hükümeti kayıran ve faturanın adres hanesine...
  Bu yazıda, Komünist Manifesto’nun yazılışına denk gelen 1848 Avrupa Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi’nden bir yıl sonra patlak veren Alman Devrimi’ni, Avrupa marksizminin biçimlenişine etkileri bakımından incelemeye çalışacağım. Marx ve Engels’in büyük bir heyecanla katkı yapmaya hazırlandıkları 1848 yükselişi ve Ekim Devrimi’ni izleyen 1918 Alman Devrimi’nin Avrupa marksizmi üzerinde önemli etkileri oldu. 1848 devrimleri...
Komplo teorisi meraklılarının SARS virüsü konusunda ne söyleyeceğini tahmin etmek hiç de zor değildi: Söz konusu virüs başta Çin olmak üzere Uzakdoğu Asya ülkelerinin hızlı yükselişini durdurmak ve böylece dünya liderliği konusunda kendisine rakip olmalarını önlemek isteyen ABD tarafından geliştirilmişti. Bu virüsün yalnızca “sarı ırk”ı etkilediğini iddia edenler bile çıktı… Çin dahil olmak üzere Uzakdoğu...
Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesi emperyalist sistemin yeniden yapılanmasının bir kurumsal alt başlığıdır. Bu genel-geçer ya da fazla “indirgemeci” görünebilecek tezin hemen ardından vurgulanması gereken ise şu: AB’nin genişlemesinin Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası hiyerarşisi içinde Avrupa-ABD odaklarının “çekişmesi” çerçevesinde değerlendirilmesi hatalı bir yaklaşımdır. Avrupa-ABD çekişmesi yanılsamasının en fazla beslendiği dönem olan Irak Savaşı’nın ardından Nisan...
 Avrupa Birleşik Devletleri kökleri Roma İmparatorluğu’na taşınabilecek kadar eski bir düş. Ancak miladı kapitalizmin modern devletinden başlatmak ve esin kaynakları olarak “kurucu babaların” oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri’ni ya da “federalizmin beşiği” Almanya’yı görmek daha doğru olur. 20. yüzyıl başında Lenin’in “Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine” yazmasını zorunlu kılacak şekilde elbette emperyal heveslerin sonucu değil eksikli...
Devrimin bir coğrafyası var mı? Bu soru fazlasıyla ayırt edici bir sorudur. Her şeyden önce bugün devrimin bir coğrafyasının olduğunun kabulü sosyalist devrimin güncel ve somut bir hedef olduğunun kabulüdür. Bugün bu kabulden hareket ediyor olmak başlı başına önemli bir ayrım noktasıdır. Dahası devrimin haritasını çıkarma çabası peşinen bu harita üzerinde belli bölgelerin diğerlerine göre...
Avrupa Birliği (AB) konusunda söylenenler bugüne kadar emekçi sınıflara en ustalıkla söylenmiş en süslü yalanlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle AB konusunda ele alınacak her alt başlıkta temel görev bu yalanların deşifre edilmesi olmalıdır. Sağlık başlığında böyle bir deneme daha önce Sınıf Tavrı dergisinde yer almıştı. Bu yazıda deşifrasyon işlemi geliştirilmeye çalışılacaktır. Avrupa bölgesinde AB...
1990’ların başında gerici ideoloji ve propaganda seli alabildiğine şiddetlenmişti. İkna edicilik ve etkileyicilik açısından bakıldığında emperyalist fatihin propagandası halkların zihninde kapitalizmin temize çıkması nedeniyle değil gerçek olaylar (tüm doğrudan ve dolaylı yansımaları ile birlikte sosyalizm güçlerinin o dönemde uğradığı yenilgi) nedeniyle başarılı olmuştu. Zafer kazanan taraf başından itibaren uluslararası ve ulusal ölçekteki ittifaklar sorunu üzerinde...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×