Kentlerin ve kent mekanlarının dönüşümü kapitalizmin birikim stratejilerinde ve kendi yapısal krizlerini ötelemede bugün hiç olmadığı kadar önemli bir yer tutuyor. Bu açıdan, kentlerin mekansal ve toplumsal dönüşümünü çözümlemek piyasa düzeninin günümüzde kazandığı özgül biçimleri anlamak açısından her zamankinden daha önemli hale geldi. Kent mekanı bugünün kapitalizminin genel işleyişini, olası yönelimlerini ve yarattığı toplum ve...
Bir toplumsal hareketlenmenin bir ülkenin tarihinde nasıl bir yer edindiği ve gerçek bir dönüm noktası olup olmadığı, daha çok, onun sonraki süreçte toplumsal yapılanmada yarattığı dönüşümün derecesine bakılarak değerlendirilir. Haziran Direnişi pek çok yönü dışında bu yönüyle de istisnai. Direniş bırakın hakim iktisadi ilişkileri, şimdilik egemen siyasi/kurumsal yapılanmada somut bir değişim yaratmamasına rağmen daha ilk...
Ne Türkiye solu ne de burjuva düşünce dünyası içinde Türk dış politikasının doğasını kavramaya, onun tarihindeki süreklilik ve kırılma noktalarını incelemeye dönük derinlemesine bir teorik çalışmaya rastlamak pek mümkün olmuyor. Marksist devlet kuramı çerçevesindeki genel ihtilaflara ek olarak, Türkiye’deki devlet-sınıf ilişkilerinin tarihine dönük teorik bir zenginliğin olmadığı göz önüne alındığında, Türkiye solundaki bu eksikliğin yapısal...