Tarihsel olarak bakıldığında “ülke çıkarı” kavramı, ulus devletin oluşum süreciyle birlikte gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, kavramın bugünkü karşılığıyla “ülke çıkarı”nın temelde burjuva karakter taşıdığını söyleyebiliriz. Tarihteki bütün burjuva devrimlerinde ve bu devrimlere eşlik eden modern ulus devlet oluşum süreçlerinde belirgin bir ideolojik yapılanma da görülür. Daha “resmi” nitelik taşıyan bu ideolojik yapılanmada “ülke çıkarı”, milliyetçi bir...
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 8 Mart günü gerçekleşen toplantısından sonra kamuoyuna açıklanan değerlendirme 1. Türkiye’nin savaş pazarlığı Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü pazarlıkların sınırları yapısal anlamda bellidir. Bu konuda ABD ve NATO ile, hatta batı ile köprülerin atılması olasılığını işleyen yorumcuların niyeti, Türkiye’nin batıya mahkumiyetini çarpıcı hale getirmek olarak okunmalıdır. Söz konusu mahkumiyet gerçektir ve...
(Ağustos 2002) BİRİNCİ BÖLÜM Dünyanın Emperyalist Yeniden Yapılandırılması, 11 Eylül Sonrası Gelişmeler, Tıkanma Noktaları ve Devrimci Olasılıklar A. YENİDEN YAPILANMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1) Reel sosyalizm sonrası yeniden yapılanma sürmektedir Sosyalizmin ve işçi sınıfının 20. yüzyıla yayılmış doğrudan veya dolaylı kazanımlarının tasfiyesi süreci devam etmektedir. Sosyalist ülkelerin, anti-emperyalist hareket ve rejimlerin ve kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı...
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesinde hazırlanan tarım broşürü Kırları bir “oy deposu” olarak gören düzen partileri, seçim dönemlerinde bol keseden atıyor. Destekleme alım fiyatlarının artırılacağını, çiftçinin bütün ürününün satın alınacağını, girdi fiyatlarının düşürüleceğini söylüyorlar. Ya sonra? Sandıklar açıldıktan sonra bütün bu söylediklerini bir yana bırakıyorlar ve IMF ne diyorsa, emperyalist şirketler ne istiyorsa, tekelci...
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesinde hazırlanan Seçim Bildirgesi Onlar zengin partileridir. Bir zamanlar Turgut Özal açıkça itiraf etmişti: “Ben zenginleri severim” diye. Hiç değilse açık sözlüydü ya da öyle görünmeye çalışırdı. Şimdiki partiler sömürücülerin, asalakların, başkalarının emeği üzerinden geçinenlerin çıkarlarını savunup yoksul insanlardan destek istiyorlar. Hatta utanmadan “bu düzen değişmeli” diyorlar. Bu düzen sayesinde...
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesinde TKP tarafından hazırlanarak Türkiye genelinde dağıtılan “Komünist Kararname” 1 Dış borçlar iptal edilmiştir. Yıllardır ülkemizi yoksullaştıran, halkımızın ekmeğine, aşına el koyan uluslararası tekellere bundan sonra tek kuruş aktarılmayacaktır. Emperyalist ülkelerin tefeci kuruluşu IMF’nin Türkiye bürosu kapatılmış ve bu kurumla yapılan bütün anlaşmalar tek taraflı olarak feshedilmiştir. Daha önceki iktidarlar...
Nazım Hikmet’in şiirlerinden bir derlemeyi parti olarak yayınlamamız üzerine gecikmiş bir tartışma başlamış oldu. Aslında bu tartışma Yapı Kredi Yayınları’nın komünist şairin eserlerinin yayın haklarını satın alma olasılığı üzerine başlayabilmeliydi. Konunun tartışılacak çok yanı var kuşkusuz. Ancak biz de kendimizce boyutlar arasında bir önem sıralaması yapıyoruz. Aşağıda mümkün olduğunca kısa ve başlıklar halinde görüşlerimizi sunacağız....