Sunuş Aşağıda okuyacağınız yazı Uluslararası Komünist Derginin (ICR-International Communist Review) 2018 yılında çıkan 8. sayısında yayınlanmıştır. Yılda bir sayı çıkan ICR 2018’de bu sayı, sınıfın emek sömürüsünün yanı sıra açık ya da örtülü olarak cinsiyet ayrımcılığına da maruz kalan kesimini oluşturan emekçi kadınların sınıf mücadelesine katılması ve işçi sınıfı hareketi içerisinde yer almasında dünya komünist...
Gelenek Rasih Nuri İleri’yi ölümünün birinci yılında 1946 sendikacılığı üstüne bir yazısıyla anıyor. İleri’nin bu makalesi 1946 komünist işçi hareketi çıkışı üstüne erken değerlendirmelerden biridir ve Türkiye emek tarihi çalışmalarının vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu gibi işçi sınıfı mücadelemizin de temel belgelerinden biri sayılmalıdır. Emek tarihinin kaynak ve belge sorunları dramatiktir Türkiye’de. Kuşkusuz tarihçiliğin ve özel...
Türkiye Komünist Partisi’nin Eylül ayında gerçekleşen 2013 Konferansı’nda tartışarak kabul ettiği metin     1. İkinci Cumhuriyet’in kurumsallaşıp istikrara kavuşamayacağı ortaya çıkmıştır. a) Sermaye sınıfının gereksinimleri, ABD emperyalizminin bölgesel planları ve Türkiye gericiliğinin özlemleri doğrultusunda gerçekleşen tarihsel dönüşüm, bu dönüşüme destek veren sınıfsal ve siyasal güçlerin beklentilerinin tersine, sermaye düzenini güvenli sulara taşıyamadı. Birinci Cumhuriyet’in...
Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek Türkiye tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Haziran Direnişi, temel olarak AKP iktidarına karşı bir başkaldırı eylemidir. Emekçi halkımız AKP iktidarıyla hesaplaşma kararlılığını göstermiştir. TKP, bu kararlılığı güçlendirmek için bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini büyütecektir. AKP iktidarının siyasal açıdan bir bütünlük sergileyen işbirlikçi, gerici ve piyasacı çizgisinin karş?s?nda yurtsever ve ayd?nlanmac?...
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından 19 Eylül 2013 tarihinde yapılan açıklama   1. Türkiye, AKP’nin ülkeye biçtiği İkinci Cumhuriyet Modeli’ni yırtıp atmıştır. Bu, ülkemizin iç dinamikleriyle birlikte bölge ve hatta dünya gerçeklerinin bir sonucudur. 2. Haziran Direnişi, bu açıdan hem bir sonuç hem de bir etken oldu. Direniş, farklı toplumsal kesimlerde son on yılda...
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ TARAFINDAN 2-3 ŞUBAT 2013 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN VE BELÇİKA EMEK PARTİSİ, YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ, PORTEKIZ KOMÜNİST PARTİSİ, MACARISTAN KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ VE İSPANYOL HALKLARININ KOMÜNİST PARTİSİ TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI “İNSANLIK NATO’YU YENECEK!” BAŞLIKLI NATO KARŞITI TOPLANTININ SONUÇ DEKLARASYONU Emperyalistler, NATO’nun sözde Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir savunma gücü olarak var olduğu yalanını utanmaksızın söylemekteydiler....
Arap Dünyası ve geniş anlamıyla Orta Doğu büyük bir dönüşüm geçiriyor. Türkiye Komünist Partisi içinde bulunduğumuz süreci, genel olarak emperyalistlerin yoğun bir restorasyon çabasının da işin içinde olduğu, bölgedeki güç dengelerinde büyük bir değişim olarak değerlendiriyor. Türkiye’deki yeni rejim ve onun iktidar partisi bu olaylarda önemli bir rol üstlendiğinden bu konudaki görüş ve analizlerimizi sizlerle...
21 Mart 2010’da TKP ve Yurtsever Cephe İşçi Birliği üyesi 640 işçi delege bir araya gelerek sınıf dostlarına aşağıdaki çağrıyı yapmaya karar vermiştir. 1.   Türkiye işçi sınıfı ağır bir saldırı altındadır. Örgütsüzleştirilmiş ve geçen yüzyılda mücadele ederek kazandığı hakları tek tek kaybetmiştir. Üstelik emeğin köleleştirilmesine özellikle AKP iktidarında hızlanan egemenliğin ve bağımsızlığın emperyalizme teslim edilmesi...
Metin Çulhaoğlu, Zehra Güner, Kaya Güvenç, Erhan Nalçacı   1980 öncesi ve sonrası sınıf hareketi ile ilgilikimi gözlemler ve saptamalar Metin Çulhaoğlu   Türkiye’de sınıf hareketini ve sergilediği kimi özellikleri “1980 öncesi” ve “sonrası” olarak iki dönemde gözlemek mümkündür. Ancak, 1980 öncesi dönemi de, “1960-1971” ve “1971-1980” olarak kendi içinde iki alt döneme ayırmak yerinde...
İşçi sınıfının yiğit üyelerinden Hamdullah Uysal’a saygıyla…   1.      TEKEL işçileri direnişi Türkiye işçi sınıfını tekrar siyaset sahnesine taşımış, sınıfa güven ve moral aşılamıştır. Halen sürmekte olan direnişe TKP bütün gücüyle destek vermeye devam edecek, direnişi olabilecek en ileri noktaya taşımayı görev bilecektir. Yerellerdeki TEKEL işçilerinin örgütlenmesi için olanaklar vardır ve Parti bunun için bütün...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×