Geçen ayın notları, devreden soruları 29 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri   AKP’nin Genel Seçimlerde elde ettiği olağandışı yüksek oyun traşlanması her şeyin ötesinde ülke adına olumlu bir gelişme olsa da, 7 yıldan sonra, üstelik işsizliği ve yoksulluğu yeni boyutlara ulaştıran kriz ortamında hükümet partisine yüzde 39 oranında oy verilmesi düşündürücüdür. AKP’nin geçmişteki seçim başarıları toplumdaki...
1.1 Kapitalizmin bugün uluslararası ölçekte yaşamakta olduğu krizin siyasal ve toplumsal sonuçlarının anlaşılabilmesi ve bundan sonrasına ilişkin kestirimlerde bulunulabilmesi için dar kapsamlı analizlerden kaçınmak gerekmektedir. ABD başta olmak üzere, emperyalist merkezlerdeki finans piyasalarında yaşanan çöküşle tetiklenmiş olması, kapitalist ekonomilerdeki gelişmeyi yalnızca “mali kriz” olarak adlandırmak için yeterli bir kanıt olamaz. Kriz, kapitalist üretim ilişkilerine içkin...
Türkiye Komünist Partisi Dokuzuncu Kongresi Türkiye Konferansı, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin aşağıdaki kararları almıştır. 1.    Kriz ve işçi sınıfı hakkında a)    Türkiye Komünist Partisi, kapitalizmin krizini sermaye sınıfı adına fırsata dönüştürmek,  emekçi kitleleri yoksulluk ve işsizliğe mahkûm etmek isteyen AKP hükümetine karşı başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm toplumda güçlü ve giderek inisiyatifi ele alan...
Sunu Emperyalizmin ve gericiliğin kuşatıcı sirkinde, üç şebeği oynayan; bununla da kalmayıp, tribündekiler için özel hazırladığı, kulağı, gözü ve ağzı kapatılmış şebek servisi yapan; bu arada da, şebekler arasında sağlam bir şebeke ören “kültür alemi”ne geldi sıra. Çok mu sert oldu böylesi bir giriş cümlesi ya da zorlama? Her şey satıştayken, izleyip kalmak öyle değil...
İşçiler, emekçiler, köylüler, aydınlar tarafından tartışılması, geliştirilmesi ve gerici, işbirlikçi, piyasacı, patron güdümlü anayasa girişimlerine karşı bir seçenek haline getirilmesi için Türkiye Komünist Partisi tarafından hazırlanmıştır. TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN… SUNUM Türkiye, 12 Eylül faşizmi tarafından dayatılan ve emperyalizme bağımlılık, teslimiyet, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet kaynağı durumundaki sömürü düzenini 25 yıldır korumaktan başka...
Ülkemiz hiçbir hukuki sınırlama olmaksızın faaliyet gösterip insan öldüren, sağa sola bomba atan, hiç kimseye hesap vermeyen ve devlet çatısı altında varlığını sürdüren kontrgerilla çetelerine teslim olmuştur. Ülkemiz devlet tarafından kollanan, desteklenen ve ilericilere, hakkını arayan işçilere, ülkesini seven aydınlara karşı cinayet şebekeleri olarak işlev gören faşist çetelere teslim olmuştur. Ülkemiz vatanı kurtarma bahanesiyle uyuşturucu...
TKP Siyasi Komitesi Dink’in ölümünü izleyen dakikalarda aşağıdaki açıklamayı yapmıştı: Milliyetçilerle emperyalistlerin ortak komplosu Dink Cinayeti Hedefi 12’den Vurmuştur Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi son derece üzücüdür ama hiç şaşırtıcı değildir. Türkiye emperyalistler ve milliyetçi/faşist odakların ortak çabasıyla son derece kırılgan bir duruma getirilmiştir. Her kurumu her köşesi emperyalist projelere açılan, liberal...
Ocak 2007 A. SİYASİ TEZLER BİRİNCİ BÖLÜM: DEVLETİN ÇÖZÜLMESİ 1. Türkiye’de devlet çözülmektedir. Devletin çözülmesi, Türkiye kapitalizminin mevcut devlet aygıtını taşıyamaz hale gelmesi demektir. Özgün iç ve dış dinamiklerin ürünü olan bu çözülme süreci, sınıflar arasındaki verili güç dengeleri hesaba katıldığında, geçici bir karakter taşımaktadır. Sermaye sınıfı, kendi egemenlik aracı olan devleti daha farklı bir...
Siyasi Komite Aşağıdaki metin TKP 8. Kongresi kapsamındaki Türkiye Konferansında Siyasi Komite tarafından yapılan açıklamadır. Metin, toplantıda Siyasi Komite üyesi Süleyman Baba tarafından okunmuştur. 1. Türkiye Komünist Partisi 2007 yılında yapılacak olan seçimlere bağımsız bir parti olarak, kendi ismiyle katılacaktır. 2. Türkiye Komünist Partisi seçim politikalarının ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde Yurtsever Cephe’nin eğilim karar ve...
8. Kongre vesilesiyle TKP’nin konuğu olan komünist ve işçi partileri kongreye şu mesajı gönderdi: Bizler, aşağıda imzası olan komünist ve işçi partileri, dünyanın dört bir yanında ABD emperyalizmi ve onun müttefiklerinin halklara yönelik artarak süren saldırısına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Tüm dünyada emperyalizme karşı mücadele eden halkları en içten dayanışma duygularımızla...