A. ULUSLARARASI DURUM 1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme eğilimi içine girmesidir. 2. Temelde üretimin toplumsal karakteri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasında çözümü olmayan çelişkinin sonucu ortaya çıkan ve aşırı üretim ile kâr oranlarının düşmesinden kaynaklanan son kriz, hem şiddet hem ölçek...
RUSYA KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Ayağa kalkan sevgili yoldaşlar, Rusya Komünist İşçi Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi’nin 94. kuruluş yıldönümünü selamlar ve işçi sınıfının mücadelesinin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılmasında Komünist Parti’ye başarılar diler. Kapitalizmin genel krizi koşullarında, bütün biçimleriyle sınıf mücadelesinde açık bir yükseliş yaşandığı gözlemlenmektedir. Burjuvazi, işçi sınıfına ve komünist harekete yaptığı doğrudan baskıyı artırırken,...
Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir hukuksal girişime konu olmak üzere raporlanması, ilk kez 27 Nisan 2013’de İstanbul’da “Halklar Barış İstiyor” başlığıyla toplanan uluslararası barış konferansında gündeme geldi ve bu konferansın sonuçları arasında kayda geçirildi. Konu Dünya Barış Konseyi’nin bundan yaklaşık bir ay sonra Lizbon’da yapılan Sekretarya ve Avrupa Bölge toplantılarında, daha sonra Eylül’de...
Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek Türkiye tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Haziran Direnişi, temel olarak AKP iktidarına karşı bir başkaldırı eylemidir. Emekçi halkımız AKP iktidarıyla hesaplaşma kararlılığını göstermiştir. TKP, bu kararlılığı güçlendirmek için bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini büyütecektir. AKP iktidarının siyasal açıdan bir bütünlük sergileyen işbirlikçi, gerici ve piyasacı çizgisinin karş?s?nda yurtsever ve ayd?nlanmac?...
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından 19 Eylül 2013 tarihinde yapılan açıklama   1. Türkiye, AKP’nin ülkeye biçtiği İkinci Cumhuriyet Modeli’ni yırtıp atmıştır. Bu, ülkemizin iç dinamikleriyle birlikte bölge ve hatta dünya gerçeklerinin bir sonucudur. 2. Haziran Direnişi, bu açıdan hem bir sonuç hem de bir etken oldu. Direniş, farklı toplumsal kesimlerde son on yılda...
Anayasaların toplumsal-siyasal yaşamı tüm yönleriyle düzenleyen metinler olduğu biliniyor. Bu metinlerin mevcut düzenin meşruiyet dayanaklarının da en önemli parçası olduğu göz önüne alındığında, söz konusu metinlerin içeriğine ayrıntılarıyla hakim olma durumu sosyalistleri yakından ilgilendirmekte. Bu ilgi hiç kuşkusuz burjuva hukuksal çerçevenin sınırlı doğasına saplanıp kalmadan, onu aşacak girdilerle zenginleştirilmeli. Ancak AKP’nin mevcut hukuksal çerçeveyle ilişkisi...
Kemal Okuyan: Bugün, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeleri tartışmak için bir araya geldik. Aslında henüz bir nokta konmuş değil. Tunus’ta şimdiye kadar pek öne çıkmayan islamcı hareketler kendilerini hissettirmeye başladı; Mısır’da “sözde devrim” sonucu iktidara gelen geçici hükümet Mübarek dönemini aratan uygulamalara imza atıyor; Libya emperyalist saldırı ve işgal tehdidi altında; Yemen’de çatışmalar...
18 Kasım 1947, saat 17.00Gizli   Yoldaş Molotov, Suslov, Yeforeyev (çevirmen) de görüşmede bulunmaktadırlar.   Görüşmeye başlamadan önce Thorez, Yoldaş Stalin’e tüm Komünist Parti üyeleri ve Merkez Komite adına saygılarını ve teşekkürlerini sunmayı istediğini belirtiyor.    Yoldaş Stalin, şakayla, Thorez’in kendisine Fransız komünistlerinin Varşova’da eleştirildikleri için mi teşekkür ettiklerini soruyor.    Thorez, Fransız Komünist Partisi’nin yetersizlikleriyle...
1 Mart: “Balyoz” operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan Kurmay Albay Hüseyin Özçoban ve Yarbay Yusuf Kelleli tutuklanırken, 13 asker serbest bırakıldı. TEKEL mücadelesi ilk meyvesini verdi: Danıştay, TEKEL işçilerinin 4-C’ye geçişi için verilen 1 aylık süreye itirazı kabul etti. 2 Mart: Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in de aralarında olduğu on iki kişinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen...
3 Mart: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in El Halil’deki Hazreti İbrahim Camii ile Beytüllahim’deki Rachel’in Türbesi’ni ulusal kültür mirası olarak ilan etmesini kışkırtma olarak gördüklerini söyledi. 4 Mart: ABD Başkanı Barack Obama, Temsilciler Meclisi’ne 1915’te yaşananları “soykırım” olarak niteleyecek yasa tasarısını “geçirmeme” tavsiyesinde bulundu. 5 Mart: Ermeni tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nde 22...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×