1. Türkiye’de başkanlık sorunundan çok, Erdoğan sorunundan söz edilmelidir. Bugünkü haliyle Türkiye’de başkanlık gündemi, sermaye sınıfının istikrar ve güçlü iktidar arayışının ötesine geçmiştir. Başkanlık iktidarda durduğu her gün dosyası daha kabarık hale gelen ve yarattığı karmaşayı içinden çıkılamaz hale getiren bir lider ve onun peşindensürüklenen bir ekibin çıkarlarına daralmıştır. 2. Bununla birlikte, başkanlık sistemine geçilmesi...
1917 Ekim Sosyalist Devrimi, uluslararası işçi hareketinin, bir siyasal ve ideolojik güç olarak sosyalizmin en önemli ve kalıcı kazanımıdır. Bundan yaklaşık 73 yıl önce Bolşevikler önderliğinde Rus proletaryası yeni bir dünya yaratmak için iktidara geldiğinde, uluslararası işçi hareketinin bir öncü müfrezesi olarak kabul gördü, olabildiğince desteklendi. Rus proletaryası, onun bilinçli öncüleri Bolşevikler, uluslararası hareketin önüne...
BU SAVAŞTA GEÇEN YIL 1712 KİŞİ ÖLDÜ*   Türkiye yeni yıla evlere giren roket mermileri, top sesleri, sokaklarda kalan cesetler ve çocuk cenazeleri ile girdi. Artık ilan edilmiş bir savaş var. Herkes “barış”tan söz ediyor ama diller barış derken eller savaşıyor. Yıllarca “analar ağlamasın” sömürüsü yapan diktatör şimdi milyonlarca insanın anasını ağlatıyor. Ve bu sırada...
30 Ocak 1933 tarihinde Hitler’in iktidara gelmesi ile insanlığa karşı birbirinden korkunç suçların işleneceği yeni bir dönem açıldı. On iki yıl içinde Naziler, kanlı bir diktatörlük inşaa etti, 70 milyon insanın ölümüne sebep olan bir dünya savaşı çıkardı ve endüstriyel boyutta bir soykırım planlayıp, hayata geçirdi. Hemen ertesi günü, 1 Şubat 1933 tarihinde yayınlanan hükümet...
Türkiye komünist hareketinin tarihinde önemli eksikliklerden biri teorisyene sahip olmayışıdır denebilir. Komünist hareket önemli stratejistlere ya da siyaset adamlarına sahip olmuştur ancak teoriyi yeniden üretmek ve ideolojik girdiler yapmak konusunda fazla yaratıcı olamamıştır. Bu nedenle 1990’lara gelinceye kadar komünist hareketin liderlerinin geride bıraktığı önemli bir yazılı külliyat olduğu söylenemez. Mustafa Suphi bu açıdan bir istisna...
28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece katledilerek Karadeniz’in azgın sularına atılan Mustafa Suphi ve 15 yoldaşımızı anmak üzere Sultan Galiyev’in Sovyet gazetesi Ulusların Yaşamı’nda* 16 Ağustos 1921 tarihinde çıkan makalesinin çevirisini yayımlıyoruz. Makale, Mustafa Suphi’nin Ekim Devrimi sonrası Rusya’daki mücadelesine odaklanmaktadır. Galiyev, Suphi’nin Müslüman nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde Sovyet iktidarının kurulması ve sosyalist düşüncenin yaygınlaşması...
Sevgili Yoldaşlar, Küba Devrimi’nin 57. yıldönümünü Türkiye işçi sınıfı adına kutluyoruz. Küba Devrimi’nin; yurtsever ve yiğit Küba halkının, büyük bir siyasi yetenek ve cesaretle devrimi yöneten öncü kadrolarının ve Küba’nın her türlü esarete yüzyıllarca direnme geleneğinin ürünü olduğunun farkındayız. Küba Devrimi 1 Ocak 1959’ta tamamlanmadı, halen sürüyor. 1990’lardan bu yana ABD’nin haydutça ablukasına karşı direnen...
1. Bir özne olarak parti, devrimci perspektif, ittifak ve işbirlikleri Sosyalizm mücadelesinin hiçbir uğrağında bir sıfır noktasından ya da sıfır noktasına dönüşten söz edilemez. Mücadele verili toplumsal-siyasal mevzi, birikim ve derslerden hareketle sürdürülür. Bununla beraber, parti için belli dönemeçler, eldeki birikimin hacminden bağımsız olarak, birer sıfır noktası olarak değerlendirilmek durumundadır. Kongre ya da konferanslar bu...
Seçimler bitti. Sadece 13 yılın değişmeyen iktidar partisi değil, düzen muhalefeti tarafından da aylardır ülkenin tüm sorunlarının çözümü olarak merkeze yerleştirilen parlamento seçimleri sonuçlandı.   1. Bu sürecin 7 Haziran etabında, muhalefetteki düzen partilerinin yarattığı yanılsamalara rağmen kazanan halk değildi. Şimdi 1 Kasım seçimlerinde de kaybeden halk değildir. Halk sandıkta kazanmaz, sandıkta kaybetmez. AKP’nin 1...
Bundan 98 yıl önce bugün Rusya’da iktidara işçi sınıfı, emekçi halk el koydu. Dönüşüm sandık yoluyla gerçekleşmedi. İktidar fabrikalarda, sokakta, Birinci Dünya Savaşı’nın cephelerinde ve de cephe gerisinde kazanıldı. Yoksul halk kitleleri büyük kaynaklara sahip değildi. Başka ülkelerden yardım da almıyorlardı. Ama iktidara el koyacak kadar güçlüydüler. Güçleri, yaptıkları işin tarihsel meşruiyetine ve örgütlü olmalarına...