KAPİTALİZM KADINLARA EŞİTLİK VAAT EDEBİLİR Mİ? Kadınların eşitlik mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Peki bir erkeğe mi eşit olmayı arıyoruz? Öyleyse hangi erkeğe; bir maden işçisine mi, patrona mı yoksa bir diktatöre mi? Yoksa erkekleri kendi hallerine bırakıp servet sahibi bir kadının mı eşiti olacağız? İstediğimiz bu değil! Kapitalizm türlü eşitsizliklerin üzerinde yükselirken, hiddetini, hırçınlığını da en...
19. yüzyılın ikinci yarısında İsveç’te profesörlük ünvanı edinmiş bir kadın, henüz kadınların akademiye girişi reddedilir ve yüksek öğrenim almaları engellenirken, matematik kuramları üzerine çalışıyor. Bu genç Rus’a yakından baktığınızda, Paris Komünü’nün içinden geçen kadınlardan birini görüyorsunuz. Kendisine biraz daha yaklaştığınızda “Nihilist Kız” romanının yazarı olduğunu kavrıyor, belki bir tiyatro sahnesinde onun kaleminden çıkmış bir oyuna denk...
“bu eylemin öncelikle, başörtülü, muhafazakar, müslüman, islamcı ya da hangi tanımla adlandırırız bilmiyorum ama bizim başörtüsü yasağıyla ilgili destek verdiğimiz, birçoğumuzun çeşitli biçim ve yöntemlerle bağlantı kurduğumuz kadınlarla ilişkimizde bir soruna işaret ettiğini düşünüyorum. bu kadınlar taciz gibi temel bir konuda bize destek vermekten imtina ettiler (…) bu olayda üstelik başörtülü bir kadına yönelik saldırıyla...
Serpil Sancar Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar İstanbul: İletişim Yayınları, 2012 339 sayfa Serpil Sancar’ın Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar başlıklı kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Başlığından da anlaşılabileceği gibi, modernleşme sürecinde kadının konumunu Türkiye örneğinde inceleyen kitap, “eril” olarak tanımlanan modernleşmenin bir eleştirisini yapmayı amaçlıyor. Kitaba ilişkin daha...
İkinci Cumhuriyet’in kuruluş dönemi olarak tarihe geçecek şu günlerde kuruluşun önemli dinamiklerine göz atılması kadar bugünün toplumsal dinamiklerinin ya da daha doğrusu, bir fizik deyimiyle bugünün toplumsal hareket potansiyellerinin irdelenmesi, üzerlerindeki sis perdesinin aralanması, gün yüzüne tekrardan çıkartılması gerekiyor. Bu iki iş birbirinden tamamen bağımsız mı? Biri diğerini önemsizleştirir mi ya da ikincilleştirir mi? Bu...
İşçiler, emekçiler, köylüler, aydınlar tarafından tartışılması, geliştirilmesi ve gerici, işbirlikçi, piyasacı, patron güdümlü anayasa girişimlerine karşı bir seçenek haline getirilmesi için Türkiye Komünist Partisi tarafından hazırlanmıştır. TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN… SUNUM Türkiye, 12 Eylül faşizmi tarafından dayatılan ve emperyalizme bağımlılık, teslimiyet, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet kaynağı durumundaki sömürü düzenini 25 yıldır korumaktan başka...
Bu yılın Mart ayı geldiğinde, içinde bol miktarda “kadın” sözcüğü bulunan bir yazı yazmak konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Gerçi Gelenek’in mart aylarında “kadın sorunu” hakkında yazmak ya da başka aylarda yazmamak gibi bir “gelenek”i bulunmuyor; ama ayşe düzkan ve arkadaşları sağ olsunlar bize en azından bu yılki Mart-Nisan sayımızda meseleyi atlamama fırsatını vermiş oldular....
2002 yılı Nisan ayı itibarıyla ülkemizde ve dünyada kadının durumu nasıl sorusuna yine dünyanın hali neyse, kadının hali de o diye cevap vermek durumundayız. Farklı olması da beklenemez. Kadınlar yine sömürülüyor, eziliyor, aşağılanıyor, ayrımcılığa uğruyor, dayak yiyor, tecavüze uğruyor, yalnızlık ve çoğu kez mutsuzluk içinde yoksulluk çekiyor, işsiz, eğitimsiz. İş hayatına girdiğinde ya da ev...
                                                                                                 Kadın ve erkeklerin hayatını                                                                                                        Bizi birleştiren kelimeyle                                                                                                             Birleştirmek lazımdır,                                                                                                                              Yoldaşlar.                                                                                                                           Mayakovski Kadın sorunu ile sosyalizm mücadelesinin kadınlarının kurduğu bağın sağlıklı bir düzlemde ilerlemesi gerekiyor. Tarihin ve sınıflı toplumların başlangıcı kadar eski bir sorunun çözümüne dair öncelikle net olunması gerekiyor. Soruna yabancılaşma, sorunu abartma kadar tehlikelidir. Bu tehlike biz komünistlerden uzak...
Karar 4 – Kadınların ezilmesine son: Kadınların kurtuluşu için mücadele Kadınlar Britanya’daki işçi sınıfı nüfusunun yarısını oluşturmaktadırlar ve kamu sınavlarında kızlar erkeklerden daha başarılı oldukları halde kadınlarla erkeklerin gelirleri arasındaki uçurum giderek büyümektedir. (GCSE sınavında kızların yüzde 55’i a-C arasında not alırken bu oran erkeklerde yüzde 44’tür) 21 yaşın üzerindeki kadınlar 1928’ten bu yana oy...