Burçak Özoğlu 31 Mart 2024 Yerel seçimleri, ülke tarihinde kendine özgü, özel bir yer edindi. Seçim kampanya süreçlerinin bu denli sönük geçtiği, seçim öncesi siyasi partilerin bu kadar silikleştiği, ancak öte yandan sonuçlarda çekişmenin, belirsizliğin de bu kadar az yaşandığı bir yerel seçim yaşandı. Kampanya döneminde silik denilen siyasi partiler, elbet başta CHP, sonuçlara baktığımızda...
Dünya ölçeğinde oldukça zorlu bir yılı geride bıraktığımız günlerdeyiz. Önümüzdeki yılın öncülünden daha az zor olacağını düşünmemiz için de herhangi bir gösterge bulunmuyor. 2020 yılında neler yaşandığını hatırlayalım. Olgusal olarak 2019 yılının sonlarında başlamış olduğu kabul edilen, koronavirüsün neden olduğu, Covid-19 hastalığının birkaç ay içerisinde küresel ölçekte yayıldığı gözlendi. Bunun üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)...
2019 yılının başında, Türkiye kapitalizminin bir önceki yıldan devraldığı krizin daha henüz ancak olgunlaştığını ve önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceğini söylemek mümkün. Korkut Boratav, soL portal yazılarında bu gidişatın ayrıntılı analizlerini bizlere sunuyor, onun çizdiği çerçeveyi devralarak ilerleyelim. Buna göre, 2018 yılının baharında başlayan güven kaybı, TL’nin değerinin düşüşü ve dovizli dış borçların ödenmesinde yaşanan...
“Kapitalizm artık sahte umut bile üretememekte, ölümü beklemektedir.” diyor, TKP’nin 2013 Konferans Metni’nin üçüncü maddesi. Bu saptama şöyle özetlenebilir: 2013 yazı itibariyle görüldü ki, kapitalist ülkelerde 2008-2009’da patlak veren kriz finansal sermayeye özel olmaktan çıkmış, döngüsel ve küresel bir kapitalist krize dönüşmüştür. Eritilemeyen üretim fazlalıkları, kar oranlarındaki düşüş, üretim araçlarının tekelleşmesi ve hepsinden önemlisi krizin...
Bir vardı bir yoktu, on yılı aştı, kriz yetmişikibuçuk milleti kasıp kavurup Türk’e teğet geçti. Gelişmeleri çoklukla iktisadi açıdan ele alıp değerlendirenler bu sürecin daha da derinleşerek süreceği konusunda hemfikir. Avrupa ülkeleri tek tek önce dibe vurup, sonra kendi elleriyle boğazlarına düğümü geçirip en sonunda da ilmeğin ucunu IMF ve AB’ye teslim etmekteler. Bizim bu...
  Gelenek’in 114. sayısında iki ayrı yazıyla İkinci Cumhuriyet, sınıflar mücadelesi açısından ele alınmıştı. Gülay Dinçel, “Sermaye sınıfı ‘bildiğimiz gibi’ mi?” diye sormuş ve “Ayıklanan var ama yenilen yok, olan biten sermaye içi bir mücadeledir, yeniden yapılanma değil”, yanıtını vermişti. Öte yandan Aşkın Süzük, bu “bildiğimiz sermaye”nin emeğe karşı ağır saldırılarının tetikçisi olduğu halde AKP’nin, emekçileri...