Geçen ayın notları, devreden soruları Sınıf mücadelesinde çıtayı yükseltmek…   Türkiye işçi sınıfı hareketinin son yıllarda yaşadığı en önemli deneyim olan TEKEL direnişinde Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla yeni bir sayfa açılmış oldu. İşçilerin Ankara’dan ayrılıp memleketlerine dönmelerinin ardından, direniş yerelliklerdeki mücadeleye yoğunlaştı. TEKEL işçilerinin çeşitli kentlerde AKP’li bakanlara, milletvekillerine karşı gerçekleştirdiği protestolar; dayanışma etkinlikleri...
Gelenek’in iki sayı öncesindeki yazıda şurada kalmışım: “TEKEL işçilerinin, sınıf kimliğini birleştirici kuvvet olarak eylemli biçimde kendilerini ortaya koymaları bu açıdan son derece anlamlıdır. Bu yaklaşım bir siyasal önderlik tarafından zorlama biçimde TEKEL direnişine eklenmiş değildir. İşçi direnişleri bölünme/çözülme sorularının baskın olduğu bir toplumsal atmosfere doğdukları, hatta bir ölçüde bu tür köklü soruların kendilerini dayattığı...
1 Şubat: Gün içinde hükümetle yapılan iki görüşmenin ardından açıklamada bulunan Mustafa Kumlu “Talepler karşılanmadığına göre uzlaşma yok” dedi. MHP Milletvekili Durmuş’un Meclis’te yaptığı konuşmada Erdoğan’ın eşinin türbanlı olarak GATA’ya alınmaması ve Erdoğan’a yapılan “peygamber” benzetmesi ile ilgili sözleriyle başlayan tartışma, AKP’li ve MHP’li milletvekilleri arasında yumruk kavgası ile sonlandı. 2 Şubat: Türk-İş Genel Başkanı...
Nisan 2009’da Londra’da yapılan G-20 zirvesi kararları arasında diğerleri kadar dikkat çekmeyen bir “tavsiye” de yer alıyordu. Dünya ekonomisinin yeni “karar mercii” olduğu iddia edilen liderler zirvesi, Uluslararası  Çalışma Örgütü’ne (ILO) bir görev tevdi ediyor ve ILO’dan “ilgili kurumlarla” birlikte çalışarak ekonomik krizin emek piyasaları üzerindeki etkilerini, o ana değin atılan adımları değerlendiren ve geleceğe...
2 Şubat: Aden Körfezi’nde yaşanan korsan saldırılar gerekçesiyle geçen yıl Somali’ye gönderilen Türk askerlerinin görev süresini 10 Şubat 2010’dan itibaren bir yıl daha uzatan Başbakanlık tezkeresi, tartışmalı bir biçimde  Meclis’ten geçti.   6 Şubat: -NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Afganistan’da “hedefe ulaşmak için” Türkiye’nin Afgan askerlerinin eğitimine yardımcı olması ve Afganistan’a daha fazla ekip göndermesi gerektiğini...
Bir tartışma başlığı olarak dinci gericilik, Türkiye tarihinin değişmeyen gündemlerinden biridir. Doksanlı yıllarla birlikte yoğunlaşan tartışmaların ve gündemin akademiden medyaya kadar geniş bir alana yayılmasının kaynağında ise, dinci gericiliğin bir siyasal hareket olarak gelişiminden çok, İslamcı düşüncenin yeni bir toplumsallık ve kamusallık yaratmak yolundaki ilerleyişi yatmaktaydı. Dinci gericilik, artık kamu yönetiminden iş dünyasına, sanattan spora...
Bu yazı, ABD’nin ısrarcı gözüktüğü Karadeniz’e yerleşme politikasının doğrudan sonucu olan Rusya-Türkiye ve Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden gerilme göstergeleri (ABD’nin kıyı ülkelerde kurduğu üsler ve son olarak, ABD donanmasına ait gemilerin Gürcistan’a gitmek üzere Boğazlar’dan geçmesi) ve bundan dolayı son dönemde Türk Boğazları’nda “suyun ısınma yönelimli” olduğu saptamalarından hareketle, Boğazlar Sorunu’nun tarihsel arka planına tekrar dönüp...
Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından Rusya’nın yeni oluşan uluslararası koşullara kendisini nasıl uyarlayacağı, ABD ve NATO karşısında nasıl konumlanacağı, üzerinde tahminler yürütülen meseleler olarak kaldı. 1990’ların ilk yarısından itibaren Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi’nin oluşturulması ve Rusya’nın, NATO’ya bağlı ancak NATO üyesi olmayan ülkelerin çeperde tutulmasına yarayan Barış İçin Ortaklık’a üye olmasıyla birlikte, Sovyet dönemi karşıtlığına bir...
1 Şubat: Haiti’deki deprem sonrası ABD’nin çok eleştirilen yardım kampanyalarının ardından, Birleşmiş Milletler yardımlarının koordine edilmesi görevi de eski ABD Başkanı Bill Clinton’a verildi. 3 Şubat: -İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi İsrail’i ziyaret etti. En büyük hayalinin İsrail’in AB üyesi olması olduğunu söyleyen Berlusconi, Kudüs’ten Beytüllahim’e giderken 8 metre yüksekliğindeki, Filistin’i kuşatan duvarı da “görmediğini” söyledi....
Obama yönetimine yakın düşünce kuruluşlarından, A New Century for American Security Center’da (Amerikan Güvenliği’nde Yeni Bir Çağ Merkezi) çalışan ünlü stratejist Robert D. Kaplan, 2009 Mart-Nisan döneminde Foreign Affairs  dergisinde bir makale yayınladı. Makalenin ana iddiası 21. yüzyılda güç politikalarının ana merkezini Hint Okyanusu’nun oluşturacağıydı. Makalenin ana öngörüleri, “Amerikan Gücü”nün “çok kutuplu” bir dünyadaki geleceğini...