Gelenek’in 144. sayısı Kemal Okuyan’ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere odaklanan güncel gelişmeleri tarihsel bir perspektifle ele alan yazısıyla açılıyor. Okuyan, genel görüşün aksine, son dönemde yaşanan olayların olmamasını şaşırtıcı bulacağını belirtiyor. Türkiye’de kriz sürüyor, Gelenek de doğal olarak kriz hakkında yazılara yer vermeyi sürdürüyor. Aşkın Süzük, krizin işçi sınıfı açısından en önemli olgusunu, ücretlerdeki...
Şaşırtıcı olan, 1991 sonrasının dünyasında Türkiye kapitalizminin ABD’nin ittifak sisteminde eskisi gibi “uysal” ve de “uyumlu” bir biçimde devam etmesi olurdu.  1991, Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı tarihtir ve o andan itibaren ABD liderliğindeki emperyalist sistemin iç çelişkilerini kontrol etmeyi zorlaştıran bir tablo ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği’nin çözülmeden önceki barış takıntılı ve devrimci bir perspektiften uzaklaşan dış...
Türkiye, yaklaşık bir yıldır daha önce geliyorum diyen kriz koşullarını yaşıyor. Sermaye birikiminde tıkanmaya işaret eden güncel krizin ne kadar derinleşip derinleşmeyeceği, söz konusu tıkanmanın ne ölçüde aşılabileceğine ya da birikim rejiminin güncellenme dinamiklerine bağlı olacak. Fakat bu krizi farklı kılan önemli bir nokta var. Türkiye ekonomisinin artık bütünüyle entegre olduğu küresel kapitalizm kalıcı bir...
Mert Moralı ile söyleşi Ulaş Özer: Geçen sene Marx’ın iki yüzüncü yaşı nedeniyle düzenlenen beste yarışmasında “Die Produktion des Bewusstseins / Bilincin Üretimi”  adlı eserinle düet dalında birincilik ödülünü aldın.  Biz Mert Moralı ismini asıl bu ödülü aldıktan sonra duyduk.  Seni daha iyi tanımak istiyoruz.  Öncelikle kendinden biraz bahseder misin, böyle başlayalım mı? Mert Moralı:...
1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin akabinde, siyasal alanda ulusal ölçek artık bir belirleyen haline gelmişti. 1789’da gerçekleşen ihtilalle soyluların ya da kralların tamamen ortadan kalktığı bir süreç yaşanıyordu. Bu aynı zamanda bir kopuşu da tarif ediyordu. Eski deyimiyle İhtilal-i Kebir yani büyük devrim olarak tarif edilen Fransız İhtilali ile artık devletleri tanımlayan şey dinleri değil,...
2019 yılının bilim çalışmaları birçok alanda ilginç yeni adımların atılmasını sağladı; önceki yıllarda olduğu gibi. Örneğin, yıllar süren kolektif çalışma sonucunda bu yıl bir kara deliğin “fotoğrafı” çekildi. Kendisi kara, karanlık, çekim alanındaki ışığı dahi “yutan” bir gök cisminin görüntüsü alınabildi. Mantığa ters gibi dursa da bilimciler teoriye dayanarak yeni bir gözlem yapabildi ve belki...
Ástor García / İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Çeviri : K. Deniz Budak İspanya’da Nisan ayında, iktidardaki Halk Partisi’nin adının karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle yapılan erken genel seçimlerden sosyal demokrat PSOE seçimden birinci parti olarak çıktı. Neredeyse son yirmi yıldır iktidarı dönüşümlü olarak bu iki parti elinde bulundurdu, bu süre içinde İspanya NATO üyesi...
“1911’de henüz beş yaşımdayken Fener’deki evimizin önünden geçen Türk taburlarının İstanbul’a yakışmayan haykırışlarını ve postal seslerini hatırlıyorum. Patrikhanenin dar sokaklarındaki bu şamatalı gösterinin anlamını çok sonra kavradım. Türkler Rumları korkutarak sindirmeyi amaçlıyordu. Türkiye, Balkan ülkelerinin ayaklanması ve özgürleşmesiyle sonuçlanan Balkan Savaşı’nın eşiğindeydi. Balkan ayaklanması, iki dünya savaşının ardından ünlü Osmanlı İmparatorluğu’nu Kürtler, Çerkezler, Araplar, Ermeniler...
Uluslarararası Konferans Sonuç Bildirgesi 1-2 Haziran 2019 tarihlerinde Rusya Komünist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde Moskova’da düzenlenen uluslararası konferansa, aralarında Türkiye Komünist Partisi’nin de bulunduğu 18 partiden temsilciler katıldı, çok sayıda parti oluşturulan ortak sonuç bildirgesini imzaladı. Komintern’in kuruluşunun yüzüncü yılında bu deneyime dair önemli tespitler bulunduran ve komünist partilerin güncel görevlerine işaret eden bildirgeyi Gelenek...
İtalya`da kapitalizm, Avrupa`daki Fransa ve İngiltere gibi merkezi önemdeki ülkelere göre  geç gelişmiştir. Dolayısıyla da siyasi birliğini oldukça geç tamamlamıştır. Siyasi birliğini burjuvazinin bir bütün olarak Fransız devrimi ideallerini terk ettiği 1848 devrimlerinden sonra sağladığı içindir ki kuzeyde ortaya çıkan İtalyan burjuvazisinin feodalizmi tam anlamıyla tasfiye etmeye niyeti yoktu. Zira İtalyan burjuvazisinin Avrupa`daki sınıf mücadelelerinden,...