Giriş Bu yazı teorik bir açılımdan çok emperyalizmin güncel yönelimleri üzerine yoğunlaşacak. Bir süredir emperyalist rekabetin vekâlet savaşları üzerinden gittiği biliniyor. Yanıtını aradığımız soru önümüzdeki dönemde emperyalist bloklar arasındaki rekabetin doğrudan bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği ile ilgili. Lenin Kapitalizmin En Üst Aşaması: Emperyalizm kitabında yüz sene kadar önce bu soruyu yanıtı çok belli olacak şekilde...
Marx’ın döneminde devrimci sınıfı aramak Bugün işçi sınıfının tek devrimci sınıf olduğu genellikle tartışılmadan kabul ediliyor. Şu veya bu şekilde sosyalist devrimci olmayan siyasetler sosyalizme mesafe koyarken bu konuyu bulanıklaştırmayı tercih ediyorlar. Bazen sosyalizmin neden olmayacağına ilişkin gerekçeler üretmeye çalışırken, çok zayıf bir tez olan “günümüzde işçi sınıfının kalmadığını” geveleyebiliyorlar. Ancak Marx ve Engels’in gençliğinde...
Dünyanın her yerinde faşist siyasetler/siyasetçiler, paramiliter çeteler, milliyetçi popülist hareketler beliriyor, bu hal geçen yüzyılda gördüğümüz faşist rejimlere henüz dönüşmese de bir yükseliş dikkati çekiyor.  Marksist açıdan bu hareketlerin analizine, sınıflandırılmasına ve temellerine eğilinmesi önümüzdeki dönemde siyasi pratiğin belirlemesinde önemli olacaktır. Örneğin,  faşizm denilince ilk akla gelen ülke olan Almanya’da sermaye sınıfının ve devletinin Nazilerle...
Liberal yazarlar işçi sınıfının aklına saldırırken özellikle emperyalizm kavramının günümüzü açıklamadığında ısrar ederler. Oysa Emperyalizm Teorisi olmadan günümüzü hiçbir şekilde anlamak mümkün değildir.   Emperyalizm kapitalist gelişimin son dönemini niteleyen bir üretim tarzı olarak eksiksiz tüm dünyayı kaplamıştır. Bugün, eğer Amazon ormanlarında keşfedilmemiş bir kabile kaldıysa, onun haricinde, tüm ülkeler, tüm devletler kapitalizmleri az gelişmiş veya...
GİRİŞ VE KAVRAMLAR Dünya komünist hareketinin tarihinde tasfiyecilik kolay bir konu değil, sadece SBKP’nin tasfiyesinin nerede başlayıp bittiğine dair bile ciltlerce yazılabilir. Bu nedenle bu yazıda ayrıntılı bir tarihsel inceleme yerine, bazı genellemelere ulaşmayı deneyeceğiz. Tarihimizde tasfiyecilik ile ilgili olarak kullanılan birçok kavram bulunuyor. Birbirinin yerine kullanılan, eş anlamlı olan, nüanslar taşıyan kavramların çokluğu belki...
Marx Komünist Manifesto’da burjuvazinin dünyayı nasıl homojenleştirdiğini ve nasıl eski üretim tarzlarına ait özellikleri yıkarak kapitalizmi başat haline getirdiğini büyük bir coşku ile anlatır. Buna karşılık Lenin ise Emperyalizm kitabında eşitsiz gelişimin bu homojenliği nasıl bozduğunu, dünyanın farklı bölgelerinde sermaye birikiminin nasıl emperyalizme dönüştüğünü, rekabetin nasıl bir yeniden paylaşım savaşına neden olduğunu ve bunun yarattığı krizin...
YÖNTEME İLİŞKİN 2001’de AKP’nin kurulmasından ve 2002’de hükümet olmasından bu yana 15 yıla yakın zaman geçti. 1950’den sonra tek bir partinin iktidarda olduğu bu en uzun dönem boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın tuhaf ve son derece rahatsız eden mizacı ve siyasi tarzı ile uğraşmak zorunda kaldık. Erdoğan kurulan yeni rejimin aynı zamanda zayıf karnı olduğu için...
11 Ocak 2016 tarihinde “Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bir bildiri yayımlandı.  İki bin civarında akademisyen tarafından imzalanan metin kısaca, Sur, Cizre, Nusaybin gibi kentlerde devletin uyguladığı şiddeti eleştiriyor, müzakere masasına dönülmesini ve “Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasının” oluşturulmasını talep ediyor, ulusal ve uluslararası gözlemcilerin çatışmanın...
Her nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, yeni-sosyal demokrasi, reformist/liberal dalga veya radikal demokrasinin günümüzde gördüğü işlevi tanımlamak gerekiyor. SYRİZA’nın özünün deşifre olması, bırakın sosyalizmi, solla bile ilişkili olmaması,  ama tekelci sermayenin doğrudan bir ajanı olduğunun ortaya çıkması bizi rahatlatmamalı. Reformizm dokuz canlı ve öldü sanılırken bile yeni bir biçim ile burjuva siyasetinde yeniden işlev kazanıyor. Kısa bir...
Dünyamızın bütün devrime susamışlığına karşın günümüz solunun ağırlıklı belirleyeni reformizmdir. İster geçen yüzyılın sosyal demokratlaşmış hareketlerini, ister şanlı geçmişi olan komünist partilerin çoğunluğunu ele alın bu gerçekle karşılaşırsınız. Komünistler devrimci bir dönemin arifesinde reformizmle mücadele etmek için kökenlerini deşmek zorundalar. Özü içerik ve biçimden ayırmak Marksizmin özünü içerik ve biçimden ayırmak reformizmi tanımak için önemli,...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×