Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin “Komünizm için Mücadele: Yüzyıllık Politik Miras” toplantısında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın yaptığı konuşmayı okurlarımızla paylaşıyoruz. Değerli yoldaşlar, Bundan yüz yıl önce 35’i oy hakkına sahip 54 delege Moskova’da bir araya geldi. İnsanlığı sömürüden kurtarmak, eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü çürümüş toplumsal sisteme öldürücü darbeyi vurmak, tek tek ülkelerde sürmekte olan komünizm...
Türkiye Komünist Partisi tüm Türkiye’de yerel seçimlere giriyor. Burjuva siyasetinde partilerin buharlaştığı, siyasetin kişiler üzerinden yapıldığı ve iç içe geçmişliğin had safhaya ulaştığı nesnellikte TKP’nin seçimlerde var olması ayrı bir önem taşıyor kuşkusuz. TKP’nin yıllardır biriktirdiği seçim tecrübesinin en önemli yansımalarından biri olması beklenen 31 Mart seçimlerinin sonucu düzen siyasetinde de yeni gelişmelere yol açabilir....
Sohbet: Ezgi Zaman – Olgu Ülkenciler Gelenek’in bu sayısında iki kadın sanatçı, Ezgi Zaman ve Olgu Ülkenciler sohbet ediyor. Farklı disiplinlerde üretimlerini sürdüren iki genç kadın, üretirken, çalışırken ve yaşarken karşılaştıkları zorluklardan bahsederken yalnızca sanata ve sanatçıya dair değil, Türkiye’ye ve dünyaya dair de oldukça ilginç bir portre çiziyorlar. Ezgi ve Olgu’nun birlikte tanımladıkları manzarada...
“Proletarya, ancak ulus ve meslek farkı olmaksızın birlikte savaşırsa özgürlüğüne kavuşabilir. Aynı şekilde, ancak cinsiyet ayrımı olmadan bir arada durursa özgür olabilir. Büyük proleter kadın kitlelerinin proletaryanın kurtuluş mücadelesi ile buluşması, sosyalist düşüncenin zaferi ve sosyalist bir toplumun inşası için ön koşullardan biridir.” Clara Zetkin, Gotha, 1896 Marksizm kadınların ikincilliğinin kökenlerini, aile içi rollerini, işgücüne...
Kapitalizmin ve gericiliğin baskısı altında geçen AKP’li yıllarda kadının toplumsal konumunun ekonomik, kültürel ve siyasal olarak geriletilmesinin bir yansıması olan kadına yönelik şiddet, yakıcı bir gündem olarak önümüzde duruyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, Türkiye’de sadece 2018 yılı içerisinde 440 kadın katledildi, 317 kadın ise cinsel şiddete maruz kaldı. Kadına yönelik şiddetin en uç...
2019 yılının ilk günlerinde Türkiye, hikâyesi televizyon ekranlarında paylaşılan bir aileyi konuşuyordu. Ailenin mensubu bir erkek, dinsel güçleri olduğuna inandırdığı aile fertlerini esir alıyor, işkence ediyor hatta cinayet işliyor, tüm bunlara maruz kalan kişiler ise sessizce teslim oluyordu. Küçük peygamber, gericiliğin sağladığı zemin üzerinde, arkasında öldürülen ve istismar edilen insanlar bırakarak, erişmek istediği mülkiyete giden...
2010’lu yılların başlarında ABD yönetimi Latin Amerika’da Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Küba, Nikaragua, Peru ve Venezuela’yı kapsayan bir blokla karşı karşıyaydı. Bu ülkelerin bir kısmı “21. yüzyıl sosyalizmini” benimserken, geri kalanı ABD karşıtı unsurlar içeren “bağımsızlık” yanlısı sosyal demokrat bir çizgideydi, Küba’ysa bu ülkelerden bir komünist parti tarafından yönetilmesi ve uzun zamandır sosyalizm...
Üç büyük devrimci liderin biyografilerinden bahsediyorum: Marx, Lenin ve Stalin… Muzaffer Ekim Devrimi, Karl Marx’ın eserlerini de yaşam öyküsünü de ilgi odağı yaptı. Ekim Devrimi’nin zaferinin üzerinden henüz çok az vakit geçmişken ve Sovyetlerde sosyalizmin kuruluşuna henüz yeni yeni adım atılırken dünyayı fiziken terk eden büyük ihtilalci Lenin’in, yalnız kaleminden çıkan ve ağzından dökülen sözlerin...
“Burjuvazinin baş belası, proletaryanın adanmış şövalyesi, komünist devrimin en asil savaşçısı, sanayimizin yorulmak bilmeyen kurucusu, daimi bir işçi ve büyük savaşların boyun eğmez askeri yoldaş Dzerjinski, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Partimiz en sıra dışı ve kahraman önderlerinden birini kaybetti. Bütün emekçileri ve proletaryayı, adı asla unutulmayacak ve davası bütün dünyayı saracak olan bu...