İtalya`da kapitalizm, Avrupa`daki Fransa ve İngiltere gibi merkezi önemdeki ülkelere göre  geç gelişmiştir. Dolayısıyla da siyasi birliğini oldukça geç tamamlamıştır. Siyasi birliğini burjuvazinin bir bütün olarak Fransız devrimi ideallerini terk ettiği 1848 devrimlerinden sonra sağladığı içindir ki kuzeyde ortaya çıkan İtalyan burjuvazisinin feodalizmi tam anlamıyla tasfiye etmeye niyeti yoktu. Zira İtalyan burjuvazisinin Avrupa`daki sınıf mücadelelerinden,...
Geçtiğimiz yaz ortasında yaşanan döviz kuru şokuyla başlayan ekonomik krizin tüketim malı fiyatlarına yansımasıyla birlikte, sene başından itibaren yoksul emekçiler katlanılması imkânsız fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Yalnızca Aralık ayından Ocak ayına kadar işlenmemiş gıda ürünlerinde yüzde 12,3; taze sebze ve meyvede yüzde 29,7 fiyat artışı yaşandı. Seçime iki ay kala panik içerisinde sebze...
2019 yılının başında, Türkiye kapitalizminin bir önceki yıldan devraldığı krizin daha henüz ancak olgunlaştığını ve önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceğini söylemek mümkün. Korkut Boratav, soL portal yazılarında bu gidişatın ayrıntılı analizlerini bizlere sunuyor, onun çizdiği çerçeveyi devralarak ilerleyelim. Buna göre, 2018 yılının baharında başlayan güven kaybı, TL’nin değerinin düşüşü ve dovizli dış borçların ödenmesinde yaşanan...
Sosyalist devrim en temel haktır Bundan 101 yıl önce, 7 Kasım 1917’de, Rusya’da işçiler ve yoksul köylüler, sömürücü patronların iktidarını yıktı. O dönem Rusya’da kullanılan takvim nedeniyle tarihe Ekim Devrimi olarak geçen bu tarihsel olay iki nedenle büyük önem taşımaktadır. Emekçi halkın eşitsizliklere karşı ayaklanarak var olan düzeni değiştirme iradesiyle hareket etmesi, üzerinde ilk durulması...
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin en çok etkilediği alanlardan biri yayıncılık sektörü oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunun hızlı artışı, sektördeki bütün maliyetleri doğrudan etkiledi ve yayınevleri kendilerini son derece zorlu bir dönemeçte buldular. Aslında krizin etkileri Ağustos ayının çok öncesinden itibaren hissedilmeye başlamıştı. 2017’nin son aylarında ve 2018 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde...
Kapitalizmde kriz kaçınılmaz. Krizin özü düzenin iktisadi temeli olan mülkiyet ilişkisinde saklı. Üretim araçlarının mülkiyetine sahip sınıf, mülksüz diğerlerinin emeğini sömürerek zenginlik elde ediyor. Bu el koyma biçimi, toplumsal ilişkileri düzenliyor. Hukuk, eğitim, ideolojiler bunun çevresinde şekilleniyor. Koca bir sömürü düzeni böyle ortaya çıkıyor. Bakmayın “koca düzen” diye tanımlandığına. Alabildiğine çarpık, bütünüyle irrasyonel bir düzen...