Gelenek’in bu sayısı Ali Rıza Aydın’ın yazısıyla açılıyor. AKP’nin uzun iktidarı boyunca hukukla ilgili tartışmalar hiç bitmedi. Aleni haksızlıkların yanısıra bu alanda yapılan akıl almaz değişikliklere de hep birlikte tanık olduk. Ali Rıza Aydın bu değişiklikleri toplu olarak ele aldığı yazısında yaşanan büyük karmaşada oluşan taraflaşmanın sağlıksızlığına dikkat çekerken “hukuk” etrafında oluşan pek çok mite...
“Sizin fikirleriniz düpedüz, burjuva üretim ve mülkiyet ilişkilerinizin ürünleridir; tıpkı hukukunuzun da, kendi sınıfınızın yasalar düzeyine çıkarılmış iradesinden -içeriği, sınıfınızın maddi yaşam koşullarınca belirlenmiş bir iradeden-  başka bir şey olmadığı gibi.” (Komünist Manifesto) 12 Eylül 1980 faşist darbesinden sonra hem kurumları ve kurallarıyla hem de uygulaması ve denetimiyle hukukun askıya alındığını biliyoruz. Bu baskı ve...
Sohbet: Çağrı Kınıkoğlu, Kaya Tokmakçıoğlu, Ulaş Özer 2019’un Eylül ayı içinde iki rap şarkısı sosyal medyada çok ilgi gördü, milyonlarca kez izlendi, bir sürü sosyal medya kullanıcısı “işte bu!” dedi, yürekler ferahladı… Bu duyguları ve ilgiyi üretme nedenleri, her iki şarkının da memleketin son yıllarda yaşadığı bir dizi sorunu hem şarkı sözlerinde hem de video...
Çevre duyarlılığının arttığı bugünlerde, geçmişten bu yana işlenen ve geniş kabul gören SSCB’nin çevreye kapitalist dünyadan daha duyarsız bir tarihi olduğu mitini ele alacağız. Bunu yaparken, çevre konusunda tüm sosyalizm tarihini ya da bir dönemi eleştiren kaynakların satır aralarında doğruları arayacağız. Ağırlığı iyi tartılmamış tâli doğruları belirleyici olanların önüne çıkarmak eninde sonunda sınıfsal ve bilinçli...
Son dönemlerde gerek S-400 savunma sistemleri olsun gerek Su-57 olsun Rusya’nın savunma sanayii ürünleri herkesin dilinde. Rusya bu alandaki gücünü en son MAKS 2019 Havacılık ve Uzay Fuarında sergiledi. Hızlı yaşanan gelişmeler arasında bir an soluklanıp Sovyetler Birliği sonrası Rusya savunma sanayiinin durumunu ele almak istiyoruz. Kapitalist birikime dair ilk adımlar Rusya’da egemen sınıfların Sovyet...
Giriş “Üretken emek” ve “üretken olmayan emek” kategorileri, işçi sınıfının emek gücünün burjuvazi tarafından nasıl sömürüldüğünü çözümleyen Marksist artı değer teorisinin en önemli sonuçlarından birisidir. Marx’ın Kapital’in birini cildinde kısaca değindiği, detaylı analizini ise (ancak Engels’in de ölümünden sonra, Artı Değer Teorileri adıyla yayınlanabilecek olan) dördüncü cilde bıraktığı bu kategori, mücadeleyi politik açıdan “zorlaştıracağı” düşünülen...
Immanuel Wallerstein 31 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Wallerstein, kitapları ve söyleşileriyle ülkemizde de popüler olmuş bir sosyologdu. Modern Dünya Sistemi, Tarihsel Kapitalizm, Liberalizmden Sonra gibi kitaplarıyla biliniyordu daha çok. Kitaplarının kapsamı bir yana, “Wallerstein’in çalışmalarının odağını tarif eden asıl şey nedir?” diye sorduğumuzda ısrarla tek bir çerçeveyle karşılaşmamız mümkündür: “dünya sistemleri analizi” Dünyayı bir sistem olarak...
Meksika Komünist Partisi Çeviri: Türkiye Komünist Gençliği Uluslararası İlişkiler Komitesi Aşağıdaki çeviri Uluslararası Komünist Dergi (ICR)’ın 2019’da yayınlanan ve komünist partilerin sınıf içinde örgütlenmesinin konu edildiğini 9. sayısına Meksika Komünist Partisi’nin katkısı. Yazı partinin Komintern döneminde izlediği politikalara ve bunların sonuçlarına ışık tutan bir tarihsel değerlendirme olduğu kadar, Meksika’da işçi sınıfının güncel durumu ve komünist...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×