Her 24 Nisan’da başta Ermenistan ve Türkiye’de olmak üzere dünyada çeşitli nedenlerle 1915’teki felaket tartışılıyor. Bu yıl bütün gözler bir kez daha, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlerden önce söz verdiği gibi, 1915’te Osmanlı Ermenileri’nin yaşadığı trajediyi ‘‘soykırım’’ olarak adlandırıp adlandırmayacağına çevrilmişken, Büyük Felaket’i tarihsel bir çerçevede değerlendirmek istedik. Soykırım tartışmalarının saplanıp kaldığı çözümsüzlüğü, tartışmaların Türkiye...
Geçtiğimiz ayın ana gündemlerinden bir tanesi de anayasa tartışmalarıydı. AKP iktidarı “2023 hedefleri” doğrultusunda “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” uygun ve Türkiye’yi “21. yüzyıldaki yeni hedeflere” hazırlayacak yeni bir anayasa yapılması çağrısı yaptı. Daha doğrusu böyle bir sürece dair bir “kart” açmış oldu. Kart diyoruz çünkü kimileri anayasa başlığının sadece AKP karşıtı düzen-içi muhalefet bloğunu çözmek için...
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kimileri emekçinin, kimileri eşitsizliğin üstünü çizerek kutluyor. Kimileri ise sadece kadını önplana çıkarmayı tercih ediyor. 8 Mart’ı, “sekiz mart” yapanın emekçi kadınlar olduğunun silinmesine, önemsizleştirilmesine ise izin vermemek gerekiyor. Bugün sermaye düzeni kadın emeği üzerindeki her tür gerici egemenliğin kaynağıdır. Bu egemenliğin piyasa için yeniden üretildiğini görmezden gelmek büyük...
İpek, Gül ve Ayça,  AVM’lerdeki Madame Coco, H&M ve Zara mağazalarında çalışıyor. Patronların ve yöneticilerin yoğun baskısının bulunduğu mağazalarda bize vakit ayıran üç mağaza emekçisinin iş güvencesi nedeniyle isimlerini ve fotoğraflarını paylaşamıyoruz. Gelenek okurları için arkadaşlarımızla mağazalardaki çalışma koşullarını ve örgütlenme olanaklarını konuştuk Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İPEK: 21 yaşındayım. Açık öğretimde okuyorum.  GÜL:...
‘Ağaçların kesilmesine üzüleceksek arkasındaki nedeni görmek zorundayız’ Söyleşi: Sunay Gedik Kaz Dağları’nda 2020 yılında işletmeye geçecek olan Alamos Gold şirketine karşı geniş toplumsal kesimlerden büyük bir tepki var. Çanakkale’de başlayan direniş tüm Türkiye’de ses getirdi, ancak direniş somut bir kazanım elde edemediği gibi önünü de göremiyor. Biz direnişin en başından bu yana parçası olan iki...
Gelenek’in bu sayısı Kemal Okuyan’ın 23 Haziran İstanbul yerel seçiminden sonra aldığı notlarla açılıyor. Okuyan, yalnızca İmamoğlu’na odaklanan herkesin hata yapacağının altını çizerken, yerli ve yabancı sermayenin Türkiye’deki arayışlarına dair bir çerçeve çiziyor. Türkiye’de sermaye sınıfı tüm bileşenleriyle yol ararken, bu arayışın önemli göstergelerinden birisi her zaman dış politika, özellikle de bölgesel denemeler oldu. Suriye...
Türkiye Komünist Partisi tüm Türkiye’de yerel seçimlere giriyor. Burjuva siyasetinde partilerin buharlaştığı, siyasetin kişiler üzerinden yapıldığı ve iç içe geçmişliğin had safhaya ulaştığı nesnellikte TKP’nin seçimlerde var olması ayrı bir önem taşıyor kuşkusuz. TKP’nin yıllardır biriktirdiği seçim tecrübesinin en önemli yansımalarından biri olması beklenen 31 Mart seçimlerinin sonucu düzen siyasetinde de yeni gelişmelere yol açabilir....
Bu ayın Gelenek’i Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Kriz ve Devrim başlıklı raporuyla açılıyor. Rapor, Türkiye kapitalizminin yaşadığı çok boyutlu kriz hakkında ayrıntılı bir tarihsel değerlendirme içermesinin yanısıra, partinin yakın dönem stratejisine de ışık tutar nitelikte. Aydemir Güler ise bu sayıda kapitalizmin ülkemizdeki tarihini kriz uğraklarıyla birlikte ele alıyor. Bu tarihsel yolculuk bizi yaşadığımız son...
Merhaba Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. yıldönümü Türkiye’de ve dünyada çeşitli etkinliklere konu oldu. Hiç kuşkusuz başta Sovyetler Birliği olmak üzere 20. Yüzyılda yaşanan reel sosyalizm deneyimi, çözülüş ve karşı-devrimle değil, başlangıç noktasını oluşturan Ekim Devrimi ve onlarca yıllık deneyimin zengin içeriğiyle tarihe kaydolmuştur. Bu, Gelenek’in, parçası olduğu TKP’nin ve Marksist-Leninist geleneğin sübjektif duruşundan değil,...
Kasım ayında yayınlanan 132 numaralı Gelenek’in sunuş satırları bunun bir özel sayı olduğunu anlatarak başlıyordu. Gelenek dergimizin otuzuncu yaşını kutluyorduk… Yine bir özel sayıyla ve birkaç ay önceki sözümüzü gerçekleştirememenin mahcubiyetiyle Şubat 2017’de birlikteyiz. Gerçekleştiremediğimiz sözü yine aynı sunuş yazısındaydı; bir sonraki randevuyu Ocak’a vermiştik. Gecikmemiz ve yine bir özel sayı hazırlamamızın mazereti ve gerekçesi...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×