Şoför İdris’in şoförlüğünün kaynaklarında taksicilik yapması vardır tabii. Kendisi şoförlük mesleğini partiye para kazanmak için yaptığını söylerdi. Şoför sıfatının komünist anlamına geldiği başka örnek var mıdır? Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) işçi örgütlenmesinde bir önemli kol Balkan göçmeni tütün işçileridir. İdris’in kökeni de Bulgar Makedonyası, Nevrakop kentidir. Savaşlar ve göçler, çocuk yaşında İstanbul işçi sınıfının saflarına...
Emek ile sermaye kapitalist sistemde her daim karşı karşıya gelir. Bu karşı karşıya gelişler kimi zaman şiddetliyken, kimi zaman daha dar ve lokal kalır. Uzlaşı dönemleri vardır örneğin. İşçi sınıfının sermaye sınıfını iktidardan alaşağı ettiği ülkelerin dünya coğrafyasının neredeyse üçte birine ulaştığı dönemde kapitalistler geri kalanında daha fazlasını paylaşmak ve bunu bir kurala bağlamak zorunda...
İşçi sınıfı ve onun kesimleri üzerine yapılan çalışmalara Haziran ile yeniden bir canlanma geldiği gözüküyor. Canlanma, kelime anlamı itibariyle, başta, olumlu gibi gözüküyor; fakat beraberinde getirdiği belirsizlik ve kirlilik, netlikten ziyade sınıftan uzaklaşmaya kapı aralayan bir muğlaklığa varıyor. Sevimsizlik, analizlerin köşelerine iliştirilmiş liberal darbeler ile Marksizmin sınırlarına dahil edilmesi mümkün olmayan yöntemlerin, kavramların bol keseden...
  Bir miktar karikatürize edilmiş olsa da başlıktaki bu soru, konuyla ilgili tartışmaların sığlığına işaret etmek için özellikle tercih edildi. Önce bu soruyu soruyor, sonra sınıfın içinde kentli bir öbek aramaya koyuluyoruz. Sürdüğümüz iz bizi bir bakmışsınız “beyaz yakalılara” ulaştırıyor. Olmadı kadın emeğini keşfediyor ya da genç işçileri buluyoruz. Geriye kalan ise “kentli olmayan diğerleri”...
Kapitalist gelişme yalnızca birtakım maddi olgulardan hareketle gözlenebilen ekonomik ve siyasi bir süreç değildir. Modern çağı yaratan ve sonrasında bu çağa damga vurmaya devam eden bir süreç olarak modernleşme kapitalizmle doğrudan ilişkilidir. Modernleşme, yaşantısıyla, dünyaya bakışıyla, ilişki ve davranışlarıyla kapitalizmin insanını yaratan bütünsel değişimdir. Bu bağlamda modernizm, elbette, aynı insanın siyasi ve ideolojik tavrını da...
Gezi direnişi 27 Mayıs gecesi başladı. Süre olarak bir aya yayıldı ve bir halk hareketine dönüştü. Halk bu süre boyunca diktatöre, kimi zaman Gezi Parkı içinde dayanışmacı bir yaşam örneği vererek, kimi zaman polisin gazına-copuna sokak sokak barikat kurarak, kâh penceresinden komşusuyla tencere tava çalarak, kâh caddeleri/meydanları daha önce görülmemiş kalabalıklar halinde doldurarak başkaldırdı. Direniş...
Bu yazıda son yıllarda sık sık duyduğumuz “esneklik” kavramının, tarihsel olarak kapitalizmin eğilimleri doğrultusunda sermaye birikim sürecinin başından itibaren başvurulan iktisadi/siyasi araçlar arasında yer aldığı tezi ileri sürülecek. Neo-liberal emek piyasasını şekillendiren esneklik kavrayışının özgünlüğünün yanı sıra sürekliliğinin de önemi üzerinde durulacak, ve 1970’lerde yaşanan kapitalizmin krizine karşı sermayenin ideolojik ve politik cevabı niteliğindeki neo-liberalizmin...
Son aylarda parça parça işçi eylemlerine tanık oluyoruz. Çoğu küçük sayılabilecek bu eylemler, bu ölçeklerine rağmen kimi örneklerde gündemi işgal etmeyi başardı. Topkapı Şişecam işçilerinin işyerlerinin kapanmasına, havayolu emekçilerinin işten çıkarmalara ve grev yasağına, maden işçilerinin iş cinayetlerine, sağlık emekçilerinin taşerona, metal işçilerinin sarı sendikaya, kargo işçilerinin sendikasızlaştırmaya, kamu emekçilerinin haklarını tehdit eden kanun hükmünde...
  Gelenek’in 114. sayısında iki ayrı yazıyla İkinci Cumhuriyet, sınıflar mücadelesi açısından ele alınmıştı. Gülay Dinçel, “Sermaye sınıfı ‘bildiğimiz gibi’ mi?” diye sormuş ve “Ayıklanan var ama yenilen yok, olan biten sermaye içi bir mücadeledir, yeniden yapılanma değil”, yanıtını vermişti. Öte yandan Aşkın Süzük, bu “bildiğimiz sermaye”nin emeğe karşı ağır saldırılarının tetikçisi olduğu halde AKP’nin, emekçileri...
Birinci Cumhuriyet ikincisine dönüşürken, piyasalaşma saldırısı ile emek düşmanı uygulamalarda ayağın gazdan hiç çekilmediği yıllarda işçi sınıfı cephesinde neredeyse hiçbir kımıldanma yaşanmadı. Sürecin sınıf düşmanı özellikleri ile ciddi bir karşıtlık yaratan bu durumun nedenleri üzerine çok şey söylenebileceği açık.   Açıklamaların içinde en kolayı, bu yıllarda hükümet olan ve başat özne olarak AKP'nin Türkiye'de bir...
İşaret/Notlar
Yükleniyor...
İşaretle
Kapat
Okur Giriş

Parolanızı mı unuttunuz
×
Signup

Already have an account? Login
×
Kayıp Parola

×