Türkiye’nin güncel siyasi hayatına, kabaca bir tarafında TSK’nın diğer tarafında ise AKP’nin durduğu eksen etrafındaki gerilim damga vurmaya devam ediyor. Söz konusu cepheleşmeyi birbirinden bağımsız momentlerin, muhtelif gerilim başlıklarının bir toplamı olarak değil, bir süreç olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Gelişmelere bir süreç olarak bakmak ne cepheleşmenin suni olduğu, ne de tarafların rollerini baştan yazılmış bir...
Türkiye 2009 yılını konjonktür dalgalanmaları içinde geçirdi. Hatırlanacak olursa, önceki yılın sonları ve 2009’un başları sol zihinlerde ekonomik krizin olası etkileri ve bunlara bağlı beklentilerle belirleniyordu. Ekonomik krizin, mağdur emekçi ve yoksul kitlelerin hareketlenmesini tetikleyeceği yaygın bir kabuldür ve solla sınırlı da değildir. Hatta Marksistlerin krizle devrim arasında ilişki kurmakta gösterebilecekleri hızın, kapitalist egemen sınıfların...
7 Kasım: AKP‘nin düzenlediği “Siyaset Akademisi”nde ders veren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Danıştay saldırısı veya katliamı, meğer bir örgütle iç içeymiş. Yargı bunu çıkarıyor, Yargıtay bu kararı veriyor. Hepimizin o günlerde neler hissettiğini düşünün. Ben o zaman da bakandım. Cenazelere ve camiye gidemedik, çünkü belli taraftarlar bize olumsuz tutumlar takınıyorlardı. Meğer o neymiş; bir örgütün...
Gelenek’in 23 yıllık külliyatında faşizm analizine adanmış çok az makale bulunur. Binden fazla makale içinde ancak üç-dört tanesi faşizm ile ilgilidir. Bunun bir nedeni 12 Eylül askeri darbesinden sonra faşizmin gündemden düşmüş olmasıdır. Hatta Türkiye solunun bazı kesimlerinin özle biçimi ayırt edememeleri, sermaye ile devlet arasındaki ilişkiyi çözememeleri nedeniyle, her baskı ve şiddet unsurunda faşizmi...
2 Kasım: Türkiye’de düzenlenen bir konferansa katılmak için gelen Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Tayyip Erdoğan’ın AB reformları konusunda başarılı performansıyla AB liderlerini şaşırttığını söyledi. Ayrıca Schröder, ekonomik kriz sonrasında gelişmekte olan ülkelerin öneminin arttığını söyledi. 3 Kasım: Slovakya’da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin dış politikada eksen kayması yaşadığı eleştirilerine karşı çıktı. Gül, Türkiye’nin AB...
2009 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP eliyle Yeni Osmanlı’ya dönüşümü sürecinin en kritik olmasa bile en sonuç alıcı aşamalarına sahne oldu. Hazırlıkları çok önce başlayan ve büyük ölçüde tamamlanan, ancak “lansmanı” ABD’deki iktidar değişimini bekleyen Yeni Osmanlı adındaki liberal diktatörlük, 2009 yılında ilan edildi ve ilanı takiben üstyapı alanındaki dönüşüm baş döndürücü bir hızla görünür olmaya...
 “Ulusallık sorunu bir dünya devrimi sorunu olduğuna göre, olumlu ya da olumsuz niteliği, ancak dünya devrimine oran ve görecelilikle belirir.” Genel olarak ulusal sorun, Türkiye özelinde de Kürt sorunu daha önceleri defalarca Gelenek sayfalarında, değişik boyutlarıyla işlendi. Ulusal sorun konusunda, konuşan ve konuşabilecek herkes açısından söylenmesi gerekenlerin söylendiğinde ısrar etmek durumundayız. Güncel politik konumlanışların bu...
Türkiye solunun bir bütün olarak otuz yılı aşkın süredir bariz bir gerileme içinde olduğunu söylemek çok da matah bir tez olmasa gerek. Yenilgi ve gerileme birer vakıa olarak ortadayken, bu uzun süreli gerilemenin kendisinin solun üzerindeki bozucu etkisinin hakkıyla analiz edilmediği kanaatindeyim. Bu yazı, üzerinde fazlaca durulmamış bu noktayı kendisine başlangıç noktası edinerek yola çıkıyor...
1 Kasım: Kosova’da, Yugoslavya’nın bombalanmasında baş sorumlulardan Bill Clinton’un heykeli açıldı. 3 Kasım: Çek Cumhuriyeti Başkanı Vaclav Klaus “AB Anayasası” olarak anılan Lizbon Antlaşması’nı imzaladı. Böylece AB üyesi tüm ülkelerde anlaşma bir şekilde kabul ettirilmiş oldu. 4 Kasım: İran’da muhalefet eylemler düzenledi, polis şiddet kullandı. İsrail, Hizbullah’a silah taşıdığını iddia ettiği bir gemiye el koydu....
 “İki ülkenin mevcut durumu (statükoyu) değiştirmesi, ondan uzak durması için hiçbir sebep yoktur” Her türlü siyasi ve iktisadi analizde Çin’in son dönemdeki “muazzam yükselişi” ve ABD ile olan ilişkileri “yeni bir hegemonik gücün” doğuşu bağlamında ele alınıyor. Bu yaklaşımların daha marksizan etkiler taşıyanları da en az sistem tarafgiri yaklaşımlar kadar Çin’in yükselişinin nedenlerini uluslararası ekonomik...